Nieuws - 22 maart 2001

ID-Lelystad maakt zich klaar voor massale MKZ-tests

ID-Lelystad maakt zich klaar voor massale MKZ-tests

Onderzoek op andere instituten in gevaar door mond- en klauwzeer

De dreiging van mond- en klauwzeer is heel dichtbij gekomen. Het laboratorium van ID-Lelystad bereidt zich voor op een stroom monsters om te testen op het MKZ-virus. Ook voor onderzoekers op andere instituten worden de gevolgen van de dreigende ziekte voelbaar: veebedrijven en natuurgebieden zijn niet meer toegankelijk.

ID-Lelystad heeft het druk: het instituut dat alle MKZ-tests moet doen wordt platgebeld door de media en elke dag gaat er iemand voor crisisoverleg naar Den Haag. Het lab heeft tot nu toe ... monsters getest.

Intussen worden de gevolgen van de mond- en klauwzeerdreiging steeds nijpender voor onderzoekers op diverse instituten. Langer dan een paar weken afzien van bezoek aan boerenbedrijven of natuurterreinen brengt onderzoek in gevaar. Ook wordt het steeds moeilijker vervangend werk binnenshuis te vinden. De kosten hiervoor zijn vooralsnog voor de instituten.

Wat het precies kost aan gemiste omzet en werkloze dagen, weet drs. Wally Hoogendoorn van Alterra nog niet. Wel houdt ze een dossier bij van alle onderzoeken die vertraging oplopen of mogelijk opnieuw gedaan moeten worden. Alleen veldonderzoekers die in de stad of op het wad metingen verrichten, mogen doorgaan met hun onderzoek.

Bij het Praktijkonderzoek Veehouderij is het eerste onderzoek inmiddels stilgezet. Hiervoor moesten regelmatig nieuwe kalveren aangeleverd worden. Bemestingsproeven op proefvelden bij boeren wachten dringend op mest. Maar de veldjes die alleen te bereiken zijn via een boerenerf, zijn verloren als binnen twee weken het gras flink gaat groeien.

Bij het Imag zitten zo'n zeven mensen zonder hun eigenlijke werk. Zij meten bij tientallen bedrijven wekelijks de ammoniak of de geuruitstoot of meten het mestbewerkingssysteem door. Niet alleen is er vrijwel geen werk meer voor hen te vinden, ook loopt onderzoek voor groenlabelstallen gevaar. Het protocol zegt dat de metingen van de ammoniakuitstoot heel regelmatig moeten plaatsvinden. Zit er een maand tussen, dan telt het al niet meer. | L.N.