Nieuws - 1 januari 1970

IBL gaat onderzoek biologische landbouw toelichten

IBL gaat onderzoek biologische landbouw toelichten

IBL gaat onderzoek biologische landbouw toelichten


Het Innovatiecentrum Biologische Landbouw (IBL) van Wageningen UR gaat
beleidsmakers, de biologische sector en maatschappelijke organisaties
nauwer betrekken bij het onderzoek.
Daartoe is deze week is het eerste Biologisch Onderzoek Bericht (BOB)
verschenen dat in begrijpelijke taal toelichting geeft op
onderzoeksprogramma’s op het gebied van biologische landbouw en voeding,
die worden gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV). Volgens Sjors Willems, communicatieadviseur van het
IBL, moet het de interactie tussen onderzoekers en afnemers van kennis
bevorderen.
De onderzoeksberichten zijn getest door een gebruikersgroep waarvan ook
PvdA-kamerlid Harm Evert Waalkens deel uitmaakte. Dankzij een motie van
Waalkens werd de regering in 1999 gevraagd haar onderzoeksbudget voor
biologische landbouw binnen acht jaar te verhogen naar ten minste tien
procent. In de komende maanden zullen tien BOB-jes verschijnen. Daarnaast
verspreidt het IBL maandelijks een elektronische nieuwsbrief (IBL Actueel)
en de uitgave IBL-Nieuws. Tijdens de jaarlijkse IBL-dag op 25 november zal
de complete bundel BOB-jes worden aangeboden aan Annemie Burger, directeur
landbouw van het ministerie van LNV. | G.v.M.

Zie ook: www.biologischelandbouw.net