Nieuws - 1 januari 1970

IBG haalt streep door 2700 studieschulden

IBG haalt streep door 2700 studieschulden

IBG haalt streep door 2700 studieschulden


De Informatie Beheer Groep heeft vorig jaar 2700 studieschulden voor in
totaal vijftien miljoen euro kwijtgescholden, het leeuwendeel in december.
Het afbetalen van studieschulden begint in principe twee jaar na
beëindiging van de opleiding en duurt hooguit vijftien jaar. Daarbij wordt
rekening gehouden met het inkomen van de debiteur. De gelukkigen verdienden
niet genoeg geld om rente en aflossing te voldoen en kwamen dus niet
(helemaal) van hun schuld af.
Gemiddeld leverde dat een voordeel van 5600 euro op. De grootste mazzelaar
was in één klap verlost van een studieschuld van 38.135 euro. Een record is
dat niet. Een jaar eerder werd bij één oud-student een schuld van een halve
ton (in euro's) kwijtgescholden. | HOP