Nieuws - 29 maart 2001

IAC wordt het cursuscentrum Wageningen UR

IAC wordt het cursuscentrum Wageningen UR

Het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) aan de Lawickse Allee wordt het 'cursusgebouw' van Wageningen UR. Nu wordt daar alleen voor internationale cursisten onderwijs verzorgd, maar er wordt onderzocht of er ook andere onderdelen van het niet-reguliere onderwijs onder te brengen zijn.

Medio mei wordt het IAC formeel onderdeel van Wageningen UR. Eind maart verhuizen de kantoren van de Wageningen School of Management (MBA food industry and agribusiness) en de School of Advanced Studies al naar het IAC-gebouw. Op korte termijn komt er ruimte voor het kantoor van de overkoepelende Graduate School en de decaan, prof. dr. Rudy Rabbinge. Bovendien wordt overwogen de cursussen van het Post Hoger Landbouw Onderwijs daar te huisvesten. Rector Bert Speelman zei dit tijdens een bijeenkomst van medewerkers van IAC.

De markt voor de ontwikkelingssamenwerking, waar het IAC voor een belangrijk deel in opereert, is een markt van lage tarieven. Bestuurder ir. Kees van Ast van Wageningen UR zei dat reeds afgesproken is met het ministerie dat programmafondsen het gat tussen beide tarieven gedeeltelijk en tot een zeker plafond kunnen opvullen.

Speelman gaf nog geen duidelijkheid over de oprichting van een internationaal loket. Dat moet mensen van buiten Wageningen UR de weg wijzen in de instelling, maar ook intern voorkomen dat twee instellingen binnen Wageningen UR op hetzelfde internationale project tenderen of bij een ambassade aankloppen, zonder dat van elkaar te weten. Een eerder voorstel om te onderzoeken een dergelijk loket onder de vlag van het IAC te plaatsen, nuanceerde Speelman nu: "We moeten daar goed over nadenken, want alle kenniseenheden met internationale ambities moeten zich daarbij thuis voelen. We willen graag gebruik maken van het internationale netwerk van het IAC, maar dat moet zich vervlechten met het netwerk van de instituten en departementen." | J.T.