Nieuws - 21 juni 2001

IAC viert verjaardag

IAC viert verjaardag

Er heerste een feestelijke sfeer bij het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) op vrijdag 15 juni. Het vijftigjarig bestaan van het IAC werd gevierd met een onconventioneel congres. De bezoekers uit binnen en buitenland kregen dit keer geen ellenlange toespraken te horen, maar werden verrast door wat leek op een doorlopende koffiepauze.

De kern van de dag was een open space conferentie. Bij aanvang poneerden deelnemers stellingen. Voor elke stelling werd een ruimte gereserveerd, die de bezoekers later op de dag, in drie sessies, naar believen konden bezoeken. Ook tijdens die sessies konden deelnemers van gedachte veranderen en weglopen volgens the law of two feet: is de discussie niet interessant, zoek dan een andere ruimte op. In een evaluatie achteraf werden vooral de mogelijkheden tot netwerken zeer gewaardeerd.

Onderwerp van de dag was complexiteit in rurale ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Was ten tijde van de groene revolutie de boodschap nog eenvoudig - productieverhoging - tegenwoordig maken zaken als milieuvervuiling, ongelijkheid, globalisering en migratie de kwestie danig complex.

Prof. Richard Bawden, voormalig rector van Hawkesbury Agricultural College in Australi?, riep op tot een verandering van paradigma's. Problemen in landbouw en milieu kunnen niet meer alleen met technologie of sociale analyse opgelost worden, maar vragen om een analyse op systeemniveau. Volgens Bawden moet daarbij eerst een morele afweging gemaakt worden, nog voordat problemen ontleed worden in oplosbare onderdelen. In een interview noemt Bawden een voorbeeld: "Wie pleit voor productieverhoging doet dat vaak verwijzend naar de groeiende wereldbevolking. Maar misschien hebben we wel zes miljard mensen omdat we zoveel voedsel produceren."

De dag werd afgesloten door directeur-generaal Oostra van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Hij reikte ook de eerste IAC Award uit, een prijs voor innovatie in rurale ontwikkeling voor IAC-alumni, aan Prakash Patil uit India. Dat gebeurde buiten het gebouw van IAC, in een feestelijke Belgische spiegeltent.

De dag ervoor, donderdag 14 juni, vond daar ook de ceremoni?le overdracht plaats van IAC en Ilri aan Wageningen UR. Voorzitter van de raad van bestuur prof. dr. Cees Veerman zei bij die gelegenheid dat Wageningen UR, nu IAC en Ilri onderdeel van Wageningen UR is, velddekkend is geworden. Naast universiteit, instellingen en praktijkonderzoek is ook cursorisch onderwijs deel geworden van de instelling. | J.T.