Nieuws - 1 januari 1970

IAC en IUCN bundelen krachten in Oost-Europa

IAC en IUCN bundelen krachten in Oost-Europa


Het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) gaat nauw samenwerken met de
Europese afdeling van de World Conservation Union IUCN, en wel in Oost-
Europa en de Balkan.
Aangezien beide organisaties zich focussen op deze regio's en ze elkaars
expertise goed aanvullen, is besloten tot een langdurige partnership. IUCN
is sterk betrokken bij verschillende Europese projecten op het gebied van
natuurbescherming, duurzame landbouw en bosbouw, en het IAC is sterk in
management, planning en projecten voor capacity building en rurale
ontwikkeling.
De twee organisaties zullen gezamenlijk projecten uitvoeren in
grensoverschrijdende stroomgebieden, te beginnen met de Sava-rivier die
door Bosnië, Kroatië, Servië-Montenegro en Slovenië stroomt. In een later
stadium komt de Bug-rivier aan bod, die gedeeld wordt door Wit-Rusland,
Polen en de Oekraïne. Watervervuiling, achteruitgang van wildpopulaties en
de verarming van de bevolking zijn daar bekende problemen.
Het doel van de projecten is het realiseren van duurzaam beheer van de
natuurlijke rijkdommen. Men denkt hierbij aan bescherming van de
biodiversiteit, het instandhouden of terugbrengen van de natuurlijke
dynamiek van de rivieren en de economische ontwikkeling van het platteland.
Hierbij is het belangrijk dat het beheer aansluit op de Europese
Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en Habitatrichtlijnen. |
H.B.