Nieuws - 1 februari 2001

IAC en ILRI worden deel van Wageningen UR

IAC en ILRI worden deel van Wageningen UR

Vrijdag 26 januari tekenden de besturen van IAC en Ilri een voorstel tot fusie met Wageningen UR. Nu vallen beide opleidingsinstituten nog onder het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. LNV en de raad van bestuur van Wageningen UR hebben afspraken gemaakt over de verzelfstandiging van beide instellingen en de gelijktijdige fusie met Wageningen UR, per 1 juni 2001.

Veel partijen zijn positief over de intentie te fuseren. Ir. Pieter Gooren, directeur van het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) noemde het samengaan van IAC, Ilri en Wageningen UR uniek in Nederland. "Omdat wetenschappelijk onderwijs met internationaal onderwijs ge?ntegreerd wordt." Eerder bestond het idee IAC te versnipperen over Wageningen UR. Nu is besloten IAC een eigen positie te geven binnen Wageningen UR. Zo blijft het instituut herkenbaar. De 75 werknemers van IAC komen in dienst van stichting DLO en worden tewerkgesteld bij het IAC. Op 14 juni viert het IAC de fusie met een congres, wat samenvalt met haar vijftigjarig bestaan.

Ir Piet Slot, voorzitter van het bestuur van het International Institute for Land Reclamation and Improvement (Ilri), zei dat Ilri en IAC waardevolle netwerken binnen Wageningen UR brengen. Het Ilri werd in 1955 opgericht uit een schenking van de Kellogg-foundation, bekend van de cornflakes, naar aanleiding van de watersnoodramp. De instelling houdt zich onder andere bezig met onderzoek en training voor de verbetering van landbouwgronden na verzilting. Slot: "Een club met 25 fte is te klein om te overleven en naar de markt te groeien." Een eerdere poging om IAC en Ilri op te laten gaan in een groter geheel in 1993 mislukte. Ilri fuseert nu met de stichting DLO en valt straks onder Alterra. Wel blijft het instituut haar eigen naam voeren. De ondernemingsraad van Ilri is nog niet akkoord met de fusie. | A.B/J.T.