Nieuws - 15 februari 2007

Huur van Gronings VHL-instituut opgezegd

Het instituut Ruimte en Bodem van Van Hall Larenstein (VHL) raakt in juli 2008 haar onderkomen in Groningen kwijt. De Hanzehogeschool Groningen heeft de huur opgezegd, waardoor de discussie over de huisvesting van het buitenbeentje van VHL in een stroomversnelling is geraakt.

Toen VHL vijftien jaar geleden naar Leeuwarden verhuisde, bleef Ruimte en Bodem achter in Groningen. Het instituut heeft honderdtwintig deeltijdstudenten en onderhoudt nauwe banden met het werkveld. Het college van bestuur ziet voor Ruimte en Bodem een voorbeeldfunctie weggelegd in Leeuwarden, maar het instituut vreest dat een verhuizing haar positie bij marktpartijen zal schaden.
Aan dat proces van wikken en wegen heeft de Hanzehogeschool nu een einde gemaakt door aan te geven zelf de leslokalen te willen gaan gebruiken. Per juli 2008 wordt het huurcontact verbroken, al zou ze graag zien dat VHL al medio 2007 vertrekt.
Het college van bestuur van VHL heeft inmiddels een werkgroep geformeerd om dat te begeleiden. ‘Het is geen uitgemaakte zaak dat het instituut naar Leeuwarden gaat’, zegt bestuursvoorzitter Erica Schaper. ‘De nieuwe situatie heeft de urgentie om ons op de toekomst van Ruimte en Bodem te bezinnen slechts vergroot.’
De medezeggenschapsraad van VHL Leeuwarden dringt er bij Schaper op aan om alle voor- en nadelen van een verhuizing zorgvuldig op een rij te zetten en niet alleen financiële overwegingen te laten prevaleren. De MR herinnert het college aan haar belofte om met een notitie te komen met daarin naast financiële aspecten van een verhuizing ook strategische, logistieke en facilitaire consequenties.