Nieuws - 1 januari 1970

Humuszuren hechten sterker aan zand dan vermoed

Humuszuren hechten sterker aan zand dan vermoed

Humuszuren hechten sterker aan zand dan vermoed


Humuszuren plakken sterker aan zandkorrels dan gedacht. Dat ontdekte ir
Joanne Klein Wolterink tijdens haar promotieonderzoek bij de
leerstoelgroepen Fysische chemie en kolloïdkunde en Bodemscheikunde.

Humuszuren, die vrijkomen bij de ontbinding van bladeren en hout, houden
zware metalen vast in de bodem, en voorkomen dat die uitspoelen naar het
grondwater. Ze verbinden zware metalen aan het laagje verroest ijzer rondom
zandkorrels, waaraan zand zijn gele kleur te danken heeft.
,,Het was de bedoeling dat ik die hechting zou bestuderen’’, zegt Klein
Wolterink. ,,Maar ik ben er niet aan toegekomen. Ik ben blijven steken in
het maken van een werkzaam model voor moleculen als humuszuren. Die noemen
we poly-elektrolyten. De bestaande formules die de elektrische interacties
van poly-elektrolyten beschrijven, waren te complex om mee te werken.’’
In het model van Klein Wolterink hoeft de gebruiker alleen nog de
zoutconcentratie rond het molecuul en de elektrische lading van het poly-
elektrolyt in te vullen. |
W.K.