Nieuws - 10 juni 2011

Humor om te lachen

Niets is saaier dan stemmen op studentenpartijen tijdens de universitaire verkiezingen. Vaak willen alle partijen toch hetzelfde (goed onderwijs in weinig tijd) en altijd zijn het dezelfde navelstaardige linkse koppen, ambitieuze D66-wannabe's en luie VVD'ers die niets aan de discussie toevoegen.

Bij_de_buren_YK.jpg
Yes, we yawn!
En in de universiteitskoeg waar de stemmen worden geteld, wil je na afloop al helemaal niet zijn. Zoveel misplaatste overwinningsroes vind je nergens; er is immers nog nooit een studentenpartij die echt het verschil heeft gemaakt. Goed, we leven blijkbaar in een  universitaire democratie en daar is blijkbaar een markt voor, dus dit soort 'gedreven' en 'geëngageerde' studenten moet je vooral niet in de weg lopen.
Hoewel, frustrerend genoeg slokken ze budgetten op die beter besteed hadden kunnen worden aan onderwijs. En zonder dat geld zouden ze niet op gesubsidieerde wijze kunnen roepen hoe slecht het onderwijs is. Doorbreek de cirkel zou ik zeggen. Hoe? Een budgetering in verhouding tot stemopkomst zou een bijzonder goed idee zijn - temeer omdat het budget elk jaar zal krimpen. En dan niet - heel kinderachtig - het stemmen verplicht maken!
 
In gevaar!
Op de VU zou er dan na dit jaar weinig geld zijn overgehouden: slecht 14 procent van de stemgerechtigden bracht hun keus uit. "Deze lage opkomst brengt de geloofwaardigheid van de studentenraden in gevaar", waarschuwt de voorzitter van de kiescommissie, Richard Neerhof. Hij probeert de schuld nog even te geven aan een onderwijsvrije periode en aan stakingen in het OV. Net echt, die universiteitspolitiek.
 
Strijd om de voorzitter
In Utrecht kunnen ze het beter: bijna 34 procent van de stemgerechtigden hun stem uit. Alleen nu de volgende uitdaging: wie wordt de voorzitter van de studentengeleding in de Universiteitsraad? 'Lijst VUUR claimt als grootste partij de functie. PvdUS en Lijst Helder vinden dat zij aan de beurt zijn om een voorzitter te leveren', aldus DUB, de Utrechtse universiteitskrant. De vergadering, waarin eigenlijk een voorzitter moest worden gekozen, duurde zeker tot één uur 's nachts. Terecht reageerd door ene Lien: 'Kom op, het is de Uraad maar! Wie gaat er nou aan dood als welke partij dan ook de voorzitter levert?' Om te huilen.
 
Hbo-diploma's
Gelukkig viel er deze week ook wat te lachen op de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Zoals op Inholland. Campus.tv zag heel scherp op aanbestedingskalender.nl (wie F5't daar niet op?) dat Inholland een aanbestedingsverzoek heeft gepubliceerd voor relatiegeschenken. Blijkbaar zijn de reeds uitgedeelde relatiegeschenken van afgelopen jaren geen knip voor de neus meer waard.
 
Zeikerds
Ook in Nijmegen is het altijd weer lachen. Zoals bij Geneeskunde. Bij de examens van deze opleiding mogen de artsen-in-spe niet meer naar het toilet. 'Er is een toenemend aantal klachten van surveillanten en studenten over het vele toiletbezoek tijdens toetsen. De examencommissies (...) hebben besloten tot een aanscherping van de regels; 1) tijdens toetsen geen toiletbezoek. 2) Alleen in noodgevallen (waaronder onwel worden, of een medische reden) is een uitzondering mogelijk; er zal dan een notitie worden gemaakt van de naam en het studentnummer.' In de reacties op het platform geklaag alom. Maar ook medische creativiteit: Desmopressine neusspray 0,1 mg/ml.
 
Foute lijst
Nog een schelle lach over de Nijmeegse campus. De Radboud Universiteit blijkt het maar povertjes te doen op de nieuwe QS Arts & Humanities Ranking, zo vond het Nijmeegse studentenblad ANS. Een reageerder op ANS-online persifleert Willem Hooglugt, de woordvoerder van de universiteit. De schuld ligt niet bij de RU, maar bij de lijstjesmaker: 'Het komt voornamelijk door de manier waarop dit onderzoek is uitgevoerd. Door de meetmethode ontstaat een vertekend beeld van de werkelijkheid. Uit een Elsevier-onderzoek is bovendien gebleken dat de RU bijna de beste brede universiteit van Nederland was. De RU is dus gewoon heel goed.́'
Hilarisch genoeg reageert de echt Willem Hooglugt later, maar eigenlijk is zijn commentaar overbodig. 'Het genoemde onderzoek is niet nieuw, maar gebaseerd op de gegevens uit 2010, die ook verwerkt zijn in de totale QS-ranking, waar de RU op plaats 149 staat. Het is duidelijk dat de RU qua reputatie achterloopt. Wat betreft de objectieve gegevens, de citaties van onze publicaties, doen we het juist relatief goed. Dat betekent dat de reputatie van de RU nog niet gebaseerd is op de werkelijke prestaties.'