Nieuws - 27 juni 2013

Huisfeest

Wat voorafging: Derk hapt niet als Vera avances maakt. De jaloerse Willem-Jan merkt knarsetandend dat Vera geen oog heeft voor hem.

27-STU_resource-aflevering-12-nieuw.jpg
Met twee cocktails in haar handen wurmde Vera zich door de mensenmassa. Zelfs met alle ramen open was het snikheet en ze werd telkens aangestoten door dansende mensen. Normaal was ze gek op huisfeesten. Ze stapte er gemakkelijker op mensen af en durfde zelfs te flirten. Maar vanavond was het te vol. Bovendien wilde ze maar één iemand en Derk had ze nog niet gezien.
- 'Hier is je cocktail', zei ze bruusk tegen Elise. Ze stonden al even in een koel hoekje bij het raam.
- 'Dankjewel.' Elise hing als een zoutzak op de vensterbank en had wallen onder haar ogen. 'Ik heb echt helemaal geen zin in de vakantie', vervolgde ze haar monoloog van even daarvoor.
En ik heb geen zin meer in jou, dacht Vera, terwijl ze begripvol glimlachte. Met een half oor luisterde ze naar het geklaag en liet ondertussen haar ogen over de mensenmassa glijden. Derk zag ze niet, maar wel Willem-Jans knalrode hoofd dat voortdurend in haar richting draaide. Zenuwachtig dronk ze met grote slokken van haar cocktail. Ze voelde zich aangeschoten raken en haar gedachten tolden steeds wilder:  Ik moet iets doen, want zo wordt het nooit wat met Derk. Volgende week is het vakantie en zijn we er weken niet.
- 'Ik moet even naar de wc,' onderbrak ze Elise plotseling en begon zich door de mensenmassa te wringen. Willem-Jan was op weg naar de koelkast, dus de timing was prima. Tijdens haar halve rondje door de huiskamer zag ze Derk nergens. Plakkerig van het zweet worstelde ze zich naar de gang. Ook daar was het warm maar wel minder druk. Twee lallende jongens van Ceres en KSV discussieerden welke vereniging het leukst was. Even verderop stond Bianca.
- 'Heb je Derk gezien?' vroeg Vera. Aan Bianca's glimlach te zien, verborg ze haar gretigheid maar slecht.
- 'Hij liep daarnet die kant op.' Ze maakte een gebaar richting het einde van de gang. Vera liep tussen wat plukjes mensen door, maar zag hem nergens. Aangezien alle kamerdeuren hier op slot waren, restte alleen het rommelhok. Met trillende handen deed ze de deur open. Ze hapte even naar adem. Derk stond verstrengeld met iemand te zoenen.  
- 'Hey Derk, Vera zoekt je', riep Bianca die inmiddels aan kwam lopen. Geschrokken draaide Derk zich om. Achter hem zag Vera het gezicht van zijn 'fitnessmaatje' Tom. Vera zag Derk rood worden en naar woorden zoeken.
- 'Ik wilde het vertellen. Echt.'