Nieuws - 12 januari 2017

Huisartsen willen meningen van studenten peilen

tekst:
Marijn Flipse

Van der Duin – Van Dinther, de huisartsenpraktijk op de campus, gaat onder studenten een uitgebreid tevredenheidsonderzoek houden over de gezondheidszorg op de campus. Aanleiding is de uitslag van een enquête uit 2016 van studentenraadspartij S&I (Sustainability & Internationalization) onder 122 studenten. Vooral internationale studenten gaven toen aan ontevreden te zijn over de zorg. ‘Veel klachten hebben we opgelost, het waren veel individuele klachten’, stelt huisarts van Dinther.

<Foto: Sven Menschel>

Suzanne van Dinther is van mening dat een enquête onder 122 studenten geen goed beeld geeft van de werkelijkheid. ‘Ik vind dat dit veel uitgebreider moet. Er zijn tienduizend studenten aan Wageningen University en er zijn er slechts 122 ondervraagd. Ik vind dat geen goede graadmeter.’ De huisarts laat weten open te staan voor verandering als er onvrede is bij een grote groep studenten, maar ze heeft niet het idee dat dit aan de orde is.

Een veelgehoorde klacht was dat de website van de praktijk niet up-to-date was in het Engels. Internationale studenten konden daardoor niet aan de juiste informatie komen. Volgens van Dinther is de website in het Engels nu goed bijgewerkt en staat er ook een informatieve video online, waarin uitleg wordt gegeven over de gezondheidszorg in Nederland. Ook stond er geen klachtenformulier op de Engelse website. ‘Dat formulier staat er nu wel op, maar is nog door niemand ingevuld. Ik hoor sowieso weinig klachten terug in de praktijk. We doen erg ons best en ook heel veel gaat goed. Ik vind het erg jammer dat het om individuele klachten ging en dat we dat op deze manier moesten terug horen. Studenten kunnen beter naar ons toe komen, dan proberen we het op te lossen.’

Een andere klacht was dat studenten zich niet serieus genomen voelden door de huisartsen. Yanina Willet van S&I: ‘Er zijn verhalen van studenten die een verkeerde diagnose kregen. Zij voelden zich hierdoor niet op hun gemak bij de huisartsen. Toen we dit voorlegden, was de reactie van de huisartsen dat dit een uitzondering was, maar nog steeds vinden wij dat dit niet mag gebeuren’.  Volgens van Dinther is dit beeld niet juist en doen zij en haar collega’s er alles aan om iedereen serieus te nemen. Volgens haar hebben de meeste klachten te maken met verschillen in culturen. ‘Hier ga je eerst naar een huisarts voordat je wordt doorgestuurd naar een specialist. Als je een dikke knie hebt, kunnen wij niet altijd meteen zien wat voor letsel het is. Daarom sturen we je terug om te rusten. Dat betekent dan niet dat we een verkeerde diagnose geven.’

Als ik daar een klacht heb, word ik direct doorverwezen naar een specialist die allerlei onderzoeken gaat doen
Peijun Peng

Peijun Peng, van S&I is het anders gewend in China. ‘Als ik daar een klacht heb word ik direct doorverwezen naar een specialist die allerlei onderzoeken gaat doen. Een tijdje geleden ben ik van mijn fiets gevallen en moest ik tot twee keer toe terugkomen bij de huisarts. Pas daarna kreeg ik een verwijzing naar een specialist.’ Overigens vergat Peng een afspraak te maken met de specialist en ging de klacht alsnog vanzelf over. Volgens Willet laat zo’n voorbeeld zien hoe belangrijk het is om goed te communiceren met internationale studenten. ‘Als het in je eigen land normaal is om meteen naar een specialist te gaan en hier werkt het anders, dan wil je daar goede informatie over krijgen.’

Lange wachttijden was ook een veelgehoorde klacht onder de ondervraagde studenten. ‘Het is natuurlijk vervelend als je een half uur tot een uur moet wachten bij de huisarts als je iets hebt’, zegt Willet. Maar van Dinther zegt dat uitloop soms gewoon niet anders kan. ‘Als studenten ineens met drie klachten komen terwijl je tien minuten per afspraak hebt dan loopt het snel uit. Je moet de student dan wegsturen zonder alle klachten besproken te hebben of je loopt dus uit.’ Wanneer precies de grote enquête gaat plaatsvinden, is nog onduidelijk. Volgens van Dinther staat het voor de zomer gepland.