Nieuws - 10 januari 2008

Huirne en Dijkhuizen in top vijftig van Agrarisch Dagblad

Bestuursvoorzitter dr. Aalt Dijkhuizen en prof. Ruud Huirne, directeur van de kenniseenheden Dier en Maatschappijwetenschappen, behoren tot de vijftig machtigste mensen in de agrarische sector.
In een door het Agrarisch Dagblad opgemaakte lijst staat Dijkhuizen op de zesde plaats, achter leidinggevende bestuurders uit het agri-bedrijfsleven, maar voor voorzitter Albert Jan Maat van LTO-Nederland, voor landbouwminister Gerda Verburg en voor oud-minister en oud-bestuursvoorzitter van Wageningen UR Cees Veerman.
Dijkhuizen wordt omschreven als een ‘stille en beminnelijke machtsfactor. Achter de schermen zeer invloedrijk via reeks commissariaten en adviesfuncties’. Ruud Huirne staat op de 37 e plaats. Hij is volgens het Agrarisch Dagblad ‘één van de coming men van de wetenschap’ die een steeds prominentere rol heeft in het publieke debat.’