Nieuws - 24 april 2008

Hucht en Kopshuis te koop

Wageningen Universiteit gaat het Jan Kopshuis, hoofdvestiging van de bibliotheek, en De Hucht, het onderkomen van Landgebruiksplanning, afstoten. De twee gebouwen aan de Generaal Foulkesweg in Wageningen worden begin 2007 verkocht door middel van openbare inschrijving.

113_nieuws.jpg
De verkoop wordt mogelijk doordat de bibliotheek en de landschapsarchitecten in de loop van 2007 naar de nieuwbouw op De Born verhuizen. De medewerkers van de bibliotheek trekken in het Forumgebouw en die van Landgebruiksplanning in het Atlasgebouw.
De gebouwen krijgen waarschijnlijk een woonbestemming. In de Structuurnota van de gemeente Wageningen wordt voor beide locaties dertig woningen voorzien. Of de gebouwen worden verbouwd of gesloopt is nog niet bekend. Woordvoerder Simon Vink: ‘Wij zijn geen projectontwikkelaar, maar verkopen slechts de gebouwen. Het is aan gemeente en de nieuwe eigenaren om te bepalen wat ze ermee gaan doen. Het Jan Kopshuis is van redelijk recente datum, dat zou je kunnen verbouwen tot appartementen. De Hucht is veel ouder en al meermalen verbouwd, daarvoor ligt sloop eerder in de rede. Het is echter niet aan ons om dat te bepalen.’
De Buurtwerkgroep Veluvia heeft deze maand een notitie uitgebracht, bedoeld om de gemeentelijke besluitvorming rond de bestemming te beïnvloeden. In het verleden hebben buurtbewoners met succes tot aan de Raad van State geprocedeerd om de bouw van een depot op het grote grasveld achter het Jan Kopshuis tegen te houden. Het veld wordt door de jeugd gebruikt als speelveld. In de startnotitie wordt bepleit dit ‘openbaar groen’ ook in de toekomst voor de wijk te behouden.
De buurt heeft een grote voorkeur het Jan Kopshuis te behouden en te herbestemmen, terwijl voor De Hucht de voorkeur uitgaat naar sloop. Het slopen van het Jan Kopshuis zien de bewoners als kapitaalvernietiging, ‘mede omdat het gebouw duurzaam is gebouwd en goed in de buurt is ingepast’.
De Hucht was oorspronkelijk het onderkomen van een ziekenhuis en werd in 1975 door de universiteit gekocht. Het Jan Kopshuis werd gebouwd op de voormalige begraafplaats en in 1981 opgeleverd. Aan de voorkant van het gebouw staat nog het poorthuisje dat stamt uit 1830 en dienst deed als aula van het kerkhof.