Nieuws - 1 januari 1970

Hovo trekt veel jongeren

Het 'hoger onderwijs voor ouderen' (Hovo) dat Studium Generale sinds kort aanbiedt, is een groot succes. Naast ouderen tonen echter ook veel studenten en pasafgestudeerden belangstelling. Coördinator dr Rob van Haarlem wil het karakter van het aanbod daarom veranderen en een groot deel van de cursussen gaan aanbieden als 'aanschuifonderwijs'.

In andere steden bestaan de Hovo-cursussen al langer. De landelijke organisatie viert dit jaar z'n vierde lustrum en trekt jaarlijks zo'n 20.000 deelnemers die met name geïnteresseerd zijn in cultuur, geschiedenis en filosofie. De ‘seniorenacademie’ in Wageningen richt zich meer op natuur, landschap en landbouw. Een insteek waarvan het succes niet vooraf vaststond. Van Haarlem: 'Men vindt het wel een heel waagstuk, maar de reacties zijn heel positief.'
Sinds de start in september hebben in Wageningen zo'n 190 cursisten, verdeeld over zes cursussen, deelgenomen. Opvallend was daarbij het grote aantal 'jonge' deelnemers. 'Er waren relatief veel cursisten van onder de vijftig, en die vinden de naam ‘Hovo’ niet zo leuk', aldus Van Haarlem. Hij bekijkt daarom de mogelijkheden om de cursussen te combineren met het reguliere onderwijs aan de universiteit. Zo schoven bij de cursus De natuur als beeld van prof. Matthijs Schouten bij wijze van proef al twintig Hovo-cursisten aan bij dertig studenten.
Van Haarlem: 'Iedereen is daar heel tevreden over. Dat zijn ontwikkelingen die ik niet voorzien had. Dat is niet zozeer Hovo, maar meer open onderwijs of aanschuifonderwijs.' De coördinator verwacht na de zomer een breed aanbod aan cursussen en activiteiten te kunnen aanbieden vanuit Studium Generale. 'Wij lopen een beetje weg van het Hovo-concept. Het programmaboekje 2005 zullen we daarom ook niet onder die noemer uitbrengen, maar ik denk meer aan een titel als: Wageningen Universiteit nodigt u uit...'
Van Haarlem is ook in overleg met de onderzoekscholen. 'Wat we nu bekijken is of we in beperkte mate, onder strenge toelatingseisen, ook mensen van buiten kunnen laten deelnemen aan aio-onderwijs. We hebben het idee dat gepensioneerde onderzoekers of mensen die jaren in het beleid hebben gewerkt en vaak van onderzoeksresultaten gebruik hebben gemaakt, soms interesse hebben om een aio-cursus mee te maken', aldus Van Haarlem. / JH