Nieuws - 1 januari 1970

Houtprijs daalt door EU-uitbreiding

Alterra voorziet nadelige ontwikkelingen voor boseigenaren in West-Europa als gevolg van de EU-uitbreiding. Dr Gert-Jan Nabuurs van het instituut inventariseerde de houtsector in de nieuwe EU-landen zoals de Baltische staten, Cyprus, Tsjechië, Hongarije en Polen. Hij concludeert dat de zeer kosteneffectieve houtproductie in deze landen sterk gaat concurreren met de houtsector in de 'oude' lidstaten.

De houthandel vanuit de nieuwe naar de oude EU-lidstaten zal snel toenemen en boseigenaren in West Europa moeten rekenen op sterk dalende houtprijzen. Na de EU-uitbreiding zal het totale volume aan hout in bossen binnen de unie 21 miljard kubieke meter bedragen, waarvan 25 procent voor rekening komt van de nieuwe EU-landen. Houtproductie zal binnen de EU met twintig procent toenemen, aldus Nabuurs. | H.B.