Nieuws - 1 januari 1970

Houting terug in Nederland

Een Duits uitzetprogramma voor houting, een zeldzame riviertrekvis, werpt haar vruchten af. Het visje bereikt in groten getale Nederland, blijkt uit metingen van het Nederlandse Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO).

De onderzoekers signaleren een spectaculaire toename van houting in het IJsselmeer. IJsselmeervissers die met hun fuiken ondermeer langs de Afsluitdijk vissen, houden hun vangsten bij voor het RIVO. In voorgaande jaren werden jaarlijks circa tweehonderd dieren gevangen, voor dit jaar staat de stand nu al bijna op veertienhonderd exemplaren. In 2004 is de houting voor het eerst waargenomen in de Maas.
De houting was sinds 1940 nauwelijks meer te zien in Nederland. Het trekvisje wordt nu in het riviertje de Lippe uitgezet, net over de grens in Duitsland. De Lippe komt bij het stadje Wesel uit in de Rijn. De houting paait in zoet water, maar zoekt kustgebieden op om op te groeien.
Tot nu toe komen de herstelmaatregelen voor de houting op het conto van de Duitsers. Er is nog geen gezamenlijke strategie met Nederland, zoals bijvoorbeeld wel het geval was met de zalm, waarvoor maatregelen zijn genomen in het kader van het Rijn Actie Plan, gericht op het ecologische herstel van de Rijn.
Volgens onderzoekers van het RIVO is het ook voor de houting aan te bevelen om de trekmogelijkheden via rivieren en aangelegde vistrappen nader te bestuderen en zonodig te verbeteren. Mogelijk worden nu alleen de stroomafwaarts trekkende vissen gevonden en heeft de houting het moeilijk om ook weer terug te keren stroomopwaarts, naar de riviertjes waar de vissen paaien. / HB