Nieuws - 1 januari 1970

Houders van batterijkippen trekken de portemonnee

Houders van batterijkippen trekken de portemonnee

Houders van batterijkippen trekken de portemonnee


Vanuit de kip gezien is het een mager compromis, zegt dr ir Harry Blokhuis van het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) over het EU-besluit. Blokhuis was voorzitter van de commissie die de Europese Commissie tevoren heeft ingelicht over de ontwikkeling van alternatieven en het welzijn van dieren. Blokhuis Een systeem dat er eigenlijk nog niet is, wordt nu verheven tot iets heel moois. De verrijkte kooien zijn uitgekleed; de Europese Commissie zegt niets over de minimale hoeveelheid strooisel. Ik vraag me af of de consument zich straks niet wat gefopt zal voelen. Ik verwacht dat het besluit later wordt bijgespijkerd.

Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij in Beekbergen onderzoekt de verrijkte kooien. Ir Thea van Niekerk: We zijn aardig op weg, maar er is nog niet echt een goed uitontwikkelde kooi. Nog te veel eieren breken of worden te vuil. Onderzoek hiernaar wordt voor honderd procent betaald door het bedrijfsleven. Jaarlijks komt een kleine drie ton van het Productschap voor Pluimvee en Eieren. Na een oproep van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders stellen honderdzeventig grote batterijpluimveehouders zich daar bovenop garant voor vijfhonderdduizend gulden onderzoeksgeld over vier jaar

Behalve het Europese verbod op de legbatterij komt er in Nederland vanaf 2001 een verbod op snavelkappen. Bij kippen wordt de punt van de snavel weggehaald om te voorkomen dat ze elkaar kaal pikken. Zelfs kannibalisme kan massaal voorkomen, als de dieren in grote groepen worden gehouden, zoals in volieres en scharrelstallen. Beekbergen onderzoekt een mildere methode om de snavel te behandelen en zoekt wegen om de pikkerij te verminderen door management en een juiste hokinrichting. Dan gaat het bijvoorbeeld om afleiding van de dieren door strooisel en graankorrels om naar te pikken

De voliere is begin jaren negentig ontwikkeld in een LNV-onderzoeksprogramma op praktijkbedrijven. Nu is het Instituut voor Milieu en Agritechniek (IMAG-DLO) in gesprek met LNV om plannen te ontwikkelen om in te spelen op het verbod op batterijen, zegt dr ir Peter Groot Koerkamp. Hij denkt aan het verder ontwikkelen van verrijkte kooien en volieres en wil ook kijken naar andere mogelijkheden, zoals andere groepsgroottes

ID-DLO en Wageningen Universiteit zijn nu niet bezig met het ontwikkelen van alternatieve huisvesting voor leghennen. Wel bestuderen ze het probleem van verenpikken en kannibalisme en de relatie met de erfelijke aanleg van de dieren. Hiervoor is een NWO-programma begonnen met aio's bij Ethologie, Fokkerij, ID-DLO en Rijksuniversiteit Groningen

Dr Paul Koene van Ethologie: Een van de belangrijkste factoren bij verenpikken is verder de houding en ervaring van de boer, maar daar zijn we in ons onderzoek niet mee bezig. Daar gaat het Louis Bolk Instituut mee aan de slag, vertelt Ton Baars. Zij beginnen met Laser-subsidie van LNV een driejarig demonstratieproject over kannibalisme op twaalf biologische praktijkbedrijven. Bij de biologische kippen is de snavel intact en kale - of erger, doodgepikte - dieren zijn geen reclame. M.Hg