Nieuws - 1 januari 1970

Horst krijgt vorstelijk bezoek

Horst krijgt vorstelijk bezoek

Horst krijgt vorstelijk bezoek

Koningin Beatrix vereert vier proefbedrijven van het Plantaardig Praktijkonderzoek in Horst op 24 augustus met een bezoek van een half uur. De vier proefbedrijven doen onderzoek voor de bloementeelt, de glastuinbouw, de akkerbouw, de vollegrondsgroenteteelt, de fruitteelt en de boomteelt. Ir. Peter van den Berg, regiohoofd Praktijkonderzoek Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt, ontvangt de koningin 's middags om tien over twee, samen met prof. dr Leo van Griensven, hoogleraar mycologie in Nijmegen en directeur van het Proefstation voor de Champignoncultuur in Horst

De koningin krijgt in Horst uitleg over het terugdringen van de mineralenuitstoot en de chemische gewasbescherming, waarbij ook biologische bestrijding en genetische modificatie aan de orde komen. R.L