Nieuws - 1 januari 1970

Horst begint onderzoek naar biologische teelten

Horst begint onderzoek naar biologische teelten

Horst begint onderzoek naar biologische teelten

De vier proefbedrijven op het Meterikseveld in Horst hebben 27 april een gezamenlijk onderzoeksproject voor biologische teelten op zandgrond gestart. Het project kost ruim twee miljoen gulden over drie jaar en wordt betaald door LNV en het Productschap Tuinbouw. De Limburgse stichting Demonstratieprojecten heeft bij de EU 0,6 miljoen aangevraagd uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling. Deze subsidie is nog niet binnen, maar aangezien het groeiseizoen niet wacht is het onderzoek alvast begonnen

Het Praktijkonderzoek Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt (PAV) doet in deze regio sinds 1993 onderzoek naar biologische akkerbouw en sinds 1997 naar biologische groenteteelt. Met dit project komt daar de teelt van asperges bij. Het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (PBG) is op de proeftuin in Horst begonnen met biologische teelt van buitenbloemen, potplanten en glasgroente. Het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO) gaat biologische bomen kweken en het Fruitteeltpraktijkonderzoek (FPO) biologische blauwe bessen

Peter van de Berg, regiohoofd PAV Zuidoost-Nederland, greep de officiƫle aanvang van het project aan om kritiek te leveren op de integratie van de proefstations in het plantaardig praktijkonderzoek en in Wageningen UR. Ik vind het plan dat er nu ligt erg slecht, want de sectoren zijn niet meer te onderscheiden. De herkenbaarheid voor de sector komt in het gedrang doordat een paar mensen in Wageningen wel heel overzichtelijk en strak willen sturen. Maar wie betaalt, bepaalt. En dat is nog steeds de akkerbouwer, de tuinder. Zie ook pagina 9. M.Hg., Foto G.A