Nieuws - 1 januari 1970

Horizonvervuiling belemmert uitbreiding mosselkweek

Mosselkweekbedrijven willen graag uitbreiden in de Oosterschelde, maar de boeien die de kwekers in het water plaatsen, kunnen bezoekers van het Nationaal Park tot last zijn.

Her en der dobberen ze in het water van de Oosterschelde: grijs- en blauwgekleurde boeien met daaraan touwen en aangehechte mosselen. Onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek en adviesbureau Waardenburg evalueerden mogelijke uitbreiding van deze mosselhangculturen en concludeerden dat er ruimte voor is. Maar voor de recreatievaart betekent het een afname van het aantal mogelijke anker- en aanlegplaatsen.
De boeien zorgen ook voor een stukje horizonvervuiling in de Oosterschelde, die recentelijk is uitgeroepen tot Nationaal Park. ,,Of iets mooi of lelijk is, is natuurlijk subjectief. Ikzelf vind de boeien niet lelijk, maar ik kijk er vanwege mijn werk mogelijk anders tegenaan dan de gemiddelde recreant, die tevens geen mosselen eet'', zegt dr Pauline Kamermans van het RIVO.
De horizonvervuiling is een belangrijk knelpunt voor uitbreiding van de mosselhangcultuur, concluderen de onderzoekers. Een manier om daarmee om te gaan, is nieuwe hangculturen kleinschalig houden, zowel in oude havens als in open wateren. De economische vooruitzichten voor de mosselhangcultuur in de Oosterschelde zijn vrij gunstig, maar het ministerie van LNV is niet gelukkig met de nadelen ervan. In een beleidslijn voor de Zeeuwse mosselhangcultuur, dat volgend jaar uitkomt, wordt sterke uitbreiding van de mosselhangcultuur afgeraden. Zeker niet meer dan 150 hectare mag erbij komen.
Adri Bakker, beleidsmedewerker bij de LNV Directie Zuidwest: ,,De mosselhangcultuur is een interessante en relatief nieuwe bedrijfstak in Nederland. In Spanje en Frankrijk vind je duizenden hectaren mosselhangculturen. In de Oosterschelde is grote uitbreiding alleen mogelijk als we de mosselhangculturen minder zichtbaar maken zodat ze het landschapsbeeld minder verstoren.'' Te denken valt aan met lucht gevulde drijvers die net onder het wateroppervlak zitten. De schelpdiersector zal wel zelf met dit soort initiatieven moeten komen, zegt Bakker. LNV zal onderzoek hiernaar niet financieren. | H.B.