Nieuws - 7 april 2011

Hoort een filmhuis bij de universiteit?

Filmhuis Movie W wordt met opheffing bedreigd nu de universiteit heeft besloten de structurele bijdrage te stoppen. Maar waarom zou zij bijdragen aan culturele organisaties als Movie W? Is dat wel een taak van de universiteit?

22-MI-MovieW-BdG-3977.jpg
Is een filmhuis wel een taak van de universiteit?
Harry Wichers
Hoogleraar bij de leerstoelgroep Celbiologie en immunologie
'Zeker moet Wageningen UR bijdragen aan cultuur. Wageningen is eigenlijk één grote campus. Als Wageningen UR vertrekt dan wordt het hier net zo stil als in Renkum. Ook bestaat er een historische band tussen de universiteit en Movie W. Daarnaast is de bijdrage belangrijk voor het film­aanbod. Movie W dekt een behoefte die niet vanuit het regionale filmaanbod opgepikt wordt. Het Heerenstraattheater en Cinemec hebben andere belangen, het zijn bedrijven die zuchten onder de tucht van de markt. Juist omdat Movie W dat niet hoeft te doen, kunnen ze andere films aanbieden.'
Simon Vink
Woordvoerder van de raad van bestuur
'Omdat het bestuurscentrum van de Costerweg naar de campus verhuist, is bekeken wat er allemaal mee moest vanaf Duivendaal. Daarvoor is eerst gekeken wat er was, wat het kostte en of dat redelijk was. Bij die herijking werd het ondersteunen van kritische groepen bijvoorbeeld wel een taak van de universiteit gevonden, maar het ondersteunen van Movie W niet. Het is geen primaire taak van de universiteit om culturele activiteiten in de gemeente of de omgeving te steunen. Toen Movie W begon waren er andere opvattingen over Studium Generale. Wat dat betreft is dit een natuurlijk moment om de structurele steun te beëindigen.
Dat er wel geld naar sportvoorzieningen gaat past in het gezondheidsbeleid voor studenten en medewerkers. Naast studeren is het belangrijk dat mensen bewegen.'
Martin Ruiter
Eigenaar bioscoop Heerenstraat Theater in Wageningen
'Als bioscoop zijn we uiteraard gebaat bij een bruisende filmcultuur in Wageningen en omgeving. Gelukkig zijn we goed voorzien: Cinemec als grote supermarkt, wij als speciaalzaak en Movie W de delicatessenwinkel, om in food-termen te spreken. Mensen kunnen hier dus met zeer divers aanbod kennismaken. Wat dat betreft kunnen we ons meten met menig grote provincie- of studentenstad.
Ook de universiteit is gebaat bij een goed cultuurklimaat voor haar studenten en medewerkers. Maar ik vind wel dat we in Wageningen snel de neiging hebben om naar Wageningen UR te kijken als het gaat om het in stand houden van voorzieningen. Daarbij bestaat cultuur niet alleen bij de gratie van de aanwezigheid van die voorzieningen: het gaat om de inhoud. Als Studium Generale geen aparte debatzaal meer heeft, wil dat niet zeggen dat er geen debat meer gevoerd kan worden. Als het zaaltje van Movie W verdwijnt wil dat niet zeggen dat nergens meer artistieke films kunnen worden vertoond. Als je wilt dat die films worden gedraaid, moet je zorgen dat de mensen van Movie W hun ding kunnen blijven doen, en wat mij betreft in het centrum van Wageningen.
Voor het filmklimaat heb ik Movie W dus liever bij ons in de buurt dan op de Born. Fysiek kunnen wij ze op dit moment echter nauwelijks onderdak bieden. Er is al heel veel filmaanbod dat we vanwege ruimtegebrek niet kunnen draaien.'
Kenny Aberson
Student Climate Studies
'Ik zou het jammer vinden als Movie W verdwijnt, al ga ik er weinig naar toe. Ik ben er wel eens met het filmfestival geweest. Of de universiteit culturele organisaties moet steunen is lastig te zeggen. Onderwijs moet toch prioriteit hebben. Maar ik heb er wel baat bij. Ik speel muziek, en dat doe ik via mijn studentenvereniging. Indirect is dat met steun van de universiteit, doordat er FOS beschikbaar is voor mijn vereniging.'
Lex Hoefsloot
Wethouder cultuur in Wageningen
'Ik zou het heel jammer vinden als het voortbestaan van Movie W in gevaar komt. Alle culturele activiteiten in Wageningen zijn welkom en dragen bij aan een bruisende, veelzijdige stad voor inwoners en studenten. We kunnen niet in de portemonnee kijken van Wageningen UR maar ik hoop dat Movie W behouden kan blijven en er met de universiteit uit komt. De universiteit heeft ook zelf baat bij een creatieve, aantrekkelijke stad. Veel studenten kiezen niet alleen voor de studie maar ook voor de stad waar ze de komende jaren wonen.'
Carmen Galindo
Erasmusstudent Agricultural Engineering uit Spanje
'Cultuur is ook belangrijk. Het is een belangrijk onderdeel van onderwijs. Ik kom uit Spanje. Als je daar aan een technologische universiteit studeert, ben je alleen maar bezig met technologische dingen. Maar culturele activiteiten openen nieuwe wegen, geven je nieuwe kansen en de mogelijkheid iets te leren. Er komen zeker interessante films bij Movie W, maar meestal komt het niet uit met andere dingen. Naar een gewone bioscoop ga ik in Nederland niet. Ik hou absoluut niet van een pauze in de film en een kaartje is ook veel te duur.'
Peter Veer
Regisseur en maker tv-documentaires, oud-medewerker Alterra
'Een universiteit is een culturele instelling. Studenten zijn jonge mensen die hier komen voor hun culturele vorming. Dat is een deel van het volwassen worden. Ze staan voor een belangrijke taak in de samenleving. Een universiteit heeft dus een taak in de culturele ontwikkeling van mensen, daar gaat studeren en onderwijs over, en dat gaat zeker op voor wetenschappelijk onderwijs. Culturele ontwikkeling is ook nadenken over in welke wereld je leeft en wat er elders in de wereld speelt. Dat de universiteit bijdraagt aan culturele organisaties hoort er daarom bij. Bovendien is de wereld groter dan Wageningen en de Wageningse wetenschap. Het is van levensbelang buiten dat wereldje te kijken.'
Gloria Oforiwaa
Student Forest and Nature Conservation uit Ghana
'Het gebouw LA13 ken ik wel, van Otherwise, maar van Movie W heb ik nooit gehoord. Dat had iemand ons moeten vertellen. Ik ga wel eens naar de film in de stad, al zijn kaartjes niet goedkoop.'
Hugo Vervoort
Bestuurslid stichting Movie W
'De universiteit en de gemeente hebben samen een rol in een leefbaar Wageningen met een goed cultureel klimaat. Movie W is destijds begonnen om Wageningen als stad aantrekkelijker te maken voor nieuwe studenten en een podium te bieden voor aantrekkelijke culturele zaken. Een filmhuis was een aanvulling op het commerciële filmaanbod door het programmeren van maatschappelijk kritische films en cultureel kwetsbare films.
Een universiteit is er om mensen af te leveren die wetenschappelijk zijn onderlegd en dat kunnen vertalen naar de werkelijke wereld. Daar moet je ook andere vaardigheden en interesses voor ontwikkelen, en dat kan onder meer via film. In essentie is film kijken een sociaal gebeuren. Voor en na de film praat je met elkaar en mensen vormen een mening. Een film zwengelt vaak discussies aan.'
Tjalling Vlieg
Student International Land and Water Management
'Ik zou het erger vinden als er op het sportcentrum werd bezuinigd. Erger dan op cultuur. Goed beschouwd zijn sport en cultuur echter allebei hobby's. Alleen gaat de aandacht in Wageningen vooral uit naar sport. Maar stel dat ik goed kon zingen en daar meer mee zou willen doen, dan is het toch wat scheef dat de universiteit aan die hobby niets bijdraagt, en wel aan mijn favoriete sport.'