Nieuws - 18 februari 2013

Hoogopgeleide mannen twee keer vaker werkloos dan vrouwen

De werkloosheid onder jonge hoogopgeleiden tot 35 jaar is gestegen naar 5,4 procent. Van de pas afgestudeerden heeft maar liefst dertien procent geen baan. Vooral mannen komen moeilijk aan de bak.

werkloos1.jpg
De economische crisis raakt hoogopgeleide mannen veel harder dan vrouwen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek . In een jaar tijd is het percentage werkloze hoogopgeleide mannen tussen 25 en 35 jaar gestegen van 5,4 tot 7 procent. Vóór de crisis uitbrak (in 2008) was minder dan 2 procent werkloos. Op vrouwelijke hoogopgeleiden van dezelfde leeftijd heeft de crisis minder effect. Van hen zit maar 3,6 procent thuis en een jaar eerder was dat 3,5 procent. Vlak voor de crisis lag dit percentage op 2,7.
Het CBS noemt geen oorzaak voor het opvallende verschil. Maar een voor de hand liggende verklaring is dat jongens de voorkeur geven aan conjunctuurgevoelige sectoren als techniek en financieel. Meisjes daarentegen kiezen eerder voor de non-profit. De gezondheidszorg bijvoorbeeld, vrijwel de enige sector die de afgelopen jaren een groei van 2 procent wist te realiseren.
Voor jongeren die hun hbo- of wo-diploma net op zak hebben, zien de cijfers er overigens nog veel slechter uit. Van de hoogopgeleiden 'tussen de 15 en 25 jaar' heeft 12,9 procent geen werk. Dat betekent dat ruim één op de acht recent afgestudeerden geen baan heeft.