Nieuws - 27 oktober 2009

Hoogleraren pleiten voor behoud arboretum

Zo’n vijftig hoogleraren van Wageningen Universiteit pleiten in een brief aan de raad van bestuur voor behoud van het Klein Arboretum als cultuurhistorisch erfgoed. Ze keren zich tegen het plaatsen van hekken en de bouw van woningen op dit terrein. Hieronder volgt de brief.

Aan de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit.
Betreft: Kleine Arboretum
 
Geachte heren,
 
Het onlangs gepubliceerde bericht dat er mogelijkerwijs in het Kleine Arboretum (naast de Dreijen) zal worden gebouwd, heeft ons onaangenaam getroffen. Dat er inmiddels grote hekwerken in ditzelfde Arboretum zijn geplaatst, waardoor eenheid en toegankelijkheid teloor gaan, betreuren wij ten zeerste.
Het is ons bekend dat dit Arboretum niet meer van direct wetenschappelijk belang is. Wij zijn evenwel van mening dat het als cultuurhistorisch erfgoed alle bescherming verdient. Ook een Universiteit dient haar geschiedenis te koesteren en de meest waardevolle expressies daarvan te behoeden en door te geven aan volgende generaties. Een Universiteit die de ‘quality of life’ centraal zegt te stellen kan niet majeure kwaliteiten in de eigen omgeving teniet doen. Dat komt ‘Wageningen’ bepaald niet ten goede.
We verzoeken U derhalve met klem om ten aanzien van dit Arboretum een andere en glasheldere koers te definiëren.
 
Met verschuldigde hoogachting,
 
Bas Arts,
Frans Bongers,
Arnold Bregt,
Adrie van den Brink
Paul van den Brink,
Lijbert Brussaard,
Henk Folmer,
Georg Frerks,
Ken Giller,
Francine Govers,
Bart Gremmen,
Wim Heijman,
Rolf Hoekstra,
Patricia Howard,
Ekko van Ierland
Jozef Keulartz,
Herman van Keulen,
Maarten Koornneef
Pim Kooij,
Edith Lammerts van Bueren,
Frans Leermakers,
Johan van Leeuwen,
Joop van Lenteren,
Gatze Lettinga,
Jack Leunissen
Hans Lyklema,
Jos van der Maesen,
Jos Metz,
Dick Mevius,
Willem van Muiswinkel
Anke Niehof,
Oene Oenema,
John van der Oost,
Joost Pennings,
Jan Douwe van der Ploeg,
Wim van der Putten,
Tjeerd Schaafsma,
Piet Stam,
Wya van Staveren,
Paul Struik,
Hans Tramper,
Jelle Vervloet,
Linden Vincent,
Leontien Visser,
Han Wiskerke,
Renger Witkamp,
Akke van der Zijpp
Han Zuilhof.
 
[deze ondertekenaars zijn allen als hoogleraar verbonden aan Wageningen Universiteit]
 
Meer berichten over dit onderwerp vind je hier en daar