Nieuws - 23 januari 2020

Hoogleraren: pas Tenure Track aan

tekst:
Albert Sikkema

Wageningen University moet zijn strenge Tenure Track criteria aanpassen. Door die strenge criteria dreigen talentvolle wetenschappers steeds vaker voor andere universiteiten met minder strenge beoordelingsregels te kiezen. Dat stellen 38 Wageningse hoogleraren in een brief aan de raad van bestuur.

Promovendi aan het werk in Radix, ©Guy Ackermans

De kwantitatieve criteria voor het begeleiden van PhD’s en postdocs zijn in Wageningen onwenselijk hoog, schrijven de hoogleraren, en houden onvoldoende rekening met het huidige financieringsklimaat, met de hoge werkdruk en met de verschillen per vakgebied.

Promovendi
Met de huidige Tenure Track criteria moeten universitair hoofddocenten in Wageningen minimaal 5,5 promovendi per jaar begeleiden en persoonlijk hoogleraren 8 promovendi. De wetenschappers moeten daarom veel onderzoeksprojecten binnenhalen, maar de slaagkans bij organisaties als NWO om onderzoek gehonoreerd te krijgen is vaak minder dan 10 procent. Daardoor is het nagenoeg onmogelijk voor tenure trackers om voldoende projecten binnen te halen en aan de eisen te voldoen, stellen de hoogleraren.

Kwaliteit
De hoge eisen leiden tot onwenselijk hoge werkdruk. Bovendien zijn de aantallen promovendi geen goede indicator van excellentie, vervolgen de hoogleraren. ‘Excellentie toont zich in de eerste plaats in de kwaliteit van de wetenschappelijke output, van het onderwijs en het leertraject van de PhD-studenten. In veel gevallen zal een groot aantal promovendi per begeleider de kwaliteit juist negatief beïnvloeden.’

Ook zijn de scherpe criteria regelmatig gespreksonderwerp bij sollicitatiegesprekken met potentiele tenure trackers, constateren de hoogleraren. Ze vrezen dat de strenge regels het aantrekken van wetenschappelijk talent belemmeren.

Beoordeling
Ze vragen om een kritische beoordeling van de kwantitatieve criteria van het Wageningse tenure track systeem, om deze beter af te stemmen op de huidige werkelijkheid. Daarbij verwijzen ze naar recente pleidooien van VSNU en NWO voor een andere, meer kwalitatieve beoordeling van wetenschappers.

De hooglerarenbrief werd 11 december verstuurd en is ondertekend door 38 hoogleraren, waarvan de helft werkt bij de Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG). Ook hoogleraren van de Animal, Plant en Environmental Sciences Group hebben de brief getekend.

Commissie
Rector Arthur Mol, aan wie de brief is gericht, heeft inmiddels een commissie ingesteld om de Wageningse tenure track criteria tegen het licht te houden. Deze commissie, onder leiding van onderwijsdirecteur Arnold Bregt, gaat bijeenkomsten organiseren om van de Wageningse wetenschappers suggesties te horen hoe het beoordelingssysteem kan worden verbeterd.    

Lees hier het achtergrond verhaal: