Nieuws - 29 januari 2015

Hoogleraren botsen over ‘visiedocument’ KNAW

tekst:
Koen Guiking,Rob Ramaker

Bij het schrijven van het KNAW-visiestuk over bio-energie zijn de procedures gevolgd en geen onderzoekers genegeerd. Dat zegt auteur Rudy Rabbinge in een reactie op felle kritiek van emeritus hoogleraar Wim Turkenburg.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) publiceerde 12 januari een visiestuk over biobrandstoffen en –energie. Hierin werd geconcludeerd dat biomassa beter als grondstof kan worden gebruikt voor hoogwaardige materialen en chemicaliën en niet als energiebron. Bij de totstandkoming van het document zou volgens Turkenburg zijn inbreng bewust zijn genegeerd, zo schrijft hij in een brief aan de KNAW. Afgelopen dinsdag besteedde Trouw ook aandacht aan deze brief.

‘Feitelijk volstrekt onjuist’,  reageert Rudy Rabbinge, emeritus hoogleraar Duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid in Wageningen en één van de opstellers van het document. Volgens Rabbinge is Turkenburg aangeschreven als referent. Hij zou deze rol hebben geweigerd omdat hij het stuk onder de maat vond. De artikelen die hij daarna alsnog doorstuurde zijn gewoon bestudeerd door de auteurs en soms zelfs aangehaald in de noten. Rabbinge: ‘Hij is dus zeker niet terzijde geschoven en met de procedures was niets mis.’

Ook de suggestie dat hij bevooroordeeld zou zijn over biobrandstoffen en –energie wijst Rabbinge van de hand. ‘Ik heb een heel helder standpunt dat is gebaseerd op de kennis en inzichten van meer dan dertig jaar onderzoek.’ Telkens komt Rabbinge weer terug bij het feit dat planten slechts 1 procent van het invallende licht omzetten in biomassa. Het is dus een bijzonder inefficiënte manier om energie uit licht te halen. ‘Rapporten lateniedere keer weer zien dat biobrandstoffen de broeikasgasemissies nauwelijks verminderen.’

De KNAW zal binnenkort officieel reageren op de brief van Turkenburg.

Het visiestuk van de KNAW zorgt al sinds de publicatie voor veel discussie onder wetenschappers. In Resource nummer 11 lees je hoe Wageningse wetenschappers over biobrandstoffen denken. Pak hem nu overal uit de bakken.