Nieuws - 22 juni 2006

Hoogleraren boos over verhuisplan

De hoogleraren van het departement Agrotechnologie en voeding zijn hels over de huisvestingsplannen van de raad van bestuur. Ze hebben in een brief gedreigd er niet langer aan mee te werken.

De gezamenlijke hoogleraren hebben vorige week een opmerkelijk ondiplomatieke brief geschreven aan de raad van bestuur. Ze noemen het huisvestingsplan van de raad van bestuur 'rampzalig' en 'onbegrijpelijk' en vinden een eerdere reactie van de raad van bestuur op hun grieven 'beneden alle peil'.
Steen des aanstoots is een plan om het departement, dat nu gehuisvest is op universiteitsterrein de Dreijen, op te splitsen. Een deel van het departement zal volgens de plannen verhuizen naar de Born, een ander deel blijft op de Dreijen, onder meer in het Scheikundegebouw en het Transitorium. De levensmiddelenmicrobiologen worden gescheiden van de levensmiddelentechnologen. De hoogleraren stellen dat daardoor de bestaande samenwerking wordt verstoord.
Het huisvestingsplan is volgens de briefschrijvers de druppel die de emmer op de Dreijen deed overlopen. 'Het is het zoveelste voorbeeld dat we als departement aan het kortste eind trekken en er niet naar ons wordt geluisterd.' De hoogleraren wijzen op de goede prestaties van de voedingswetenschappers. Van de zestig meest geciteerde Nederlandse wetenschappers werken er zes bij het departement.
De hoogleraren vinden dat hun departement wordt achtergesteld in vergelijking met andere onderdelen van Wageningen UR. De leerstoelgroepen van Groene ruimte en Plant krijgen wel een nieuw gebouw, en de dierwetenschappers trekken over een paar jaar in het gerenoveerde AB-gebouw op de Born. 'Het feit dat andere departementen wel kunnen rekenen op nieuwbouw en wij niet, zet bij ons veel kwaad bloed.'
De ondernemingsraad van de kenniseenheid deelt de kritiek van de hoogleraren. Voorzitter dr. Arie van der Bent is ook ongelukkig met de 'drassige' besluitvorming over de nieuwbouw. 'De procedure rond de nieuwbouwplannen is voor ons erg ondoorzichtig. De plannen worden telkens bijgesteld, maar welke besluiten zijn nu definitief? Waar praten we over?'
De opstellers van de brief willen geen nadere toelichting geven. Microbioloog prof. Willem de Vos: 'De brief lijkt mij helder genoeg. Wij wachten op een reactie van de raad van bestuur.'
Die laat desgevraagd weten 'zich te beraden op een reactie'. / Korné Versluis