Nieuws - 1 januari 1970

Hoogleraren Agrotechologie boos over investeringsstop

Hoogleraren Agrotechologie boos over investeringsstop

Hoogleraren Agrotechologie boos over investeringsstop


Hoogleraren van het departement Agrotechnologie en voedingswetenschappen
hebben geïrriteerd gereageerd op een investeringsstop die de directie deze
zomer heeft afgekondigd. De hoogleraren hebben zich bij de directie
beklaagd over de onduidelijke onderbouwing van de maatregel. De directie
kondigde op 20 augustus een investerings- en vacaturestop af omdat uit de
financiële halfjaarrapportage bleek dat het departement dit jaar op een
tekort van ongeveer zes ton afstevent.
Interim-directeur dr Philip van der Heijden heeft begrip voor de irritatie.
,,Het heeft wel wat weg van paniekvoetbal, maar liever een maand te vroeg
dan te laat, anders worden de problemen alleen maar groter.’’ Mede door een
gebrekkige financiële administratie had de directie volgens Van der Heijde
deze zomer geen goed zicht op de oorzaken van het tekort. Daardoor konden
geen specifieke maatregelen worden getroffen.
Inmiddels heeft Van der Heijde de problemen in kaart. Hij zal op maandag 8
september aan de hoogleraren rapporteren welke leerstoelgroepen
verantwoordelijk zijn voor de oplopende verliezen en welke maatregelen er
getroffen moeten worden.
Volgens Van der Heijden zijn er een aantal oorzaken voor het tekort. De
reorganisatie van drie jaar geleden zorgt nog steeds voor extra kosten.
Daarnaast moet het departement sinds dit jaar betalen voor zijn
huisvesting, en die valt duurder uit dan begroot. Daarbovenop komen
eenmalige investeringen die het departement dit jaar heeft moeten doen om
het Biotechnion te laten voldoen aan eisen van de brandweer. Teruglopende
inkomsten zijn volgens Van der Heijden in ieder geval geen oorzaak van het
tekort. ,,De tweede en derde geldstroom doen het juist erg goed.’’ | K.V.