Nieuws - 1 januari 1970

Hoogleraar voert actie voor Naardermeer

Een levende keten van zeventienduizend mensen om het Naardermeer. Daarmee wil prof. Frank Berendse van de leerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie actievoeren tegen het doortrekken van de snelweg A6. Als protest tegen de snelweg logeerde hij op 3 mei in een varend vakantiehuisje op het meer.

Berendse is bestuurslid van Natuurmonumenten. Hij logeerde, net als een flink aantal bekende Nederlanders, politici en journalisten, op de milieuvriendelijke woonboot de Flark. De hoogleraar trof het op zijn logeerpartij, want het was de eerste mooie lentedag. ‘Het was heerlijk’, vertelt hij. ‘Eigenlijk geen echt actievoeren.’
Het doortrekken van de A6 langs het Naardermeer zal de natuur volgens Berendse veel schade toebrengen, ook al wordt de weg ondertunneld. Naast de visuele hinder en het geluid is Berendse vooral bang voor verstoring van de waterhuishouding. ‘Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben.’
Het Naardermeer is volgens Berendse om meerdere redenen belangrijk. ‘Het is één van de belangrijkste moerasgebieden van Nederland, met veel moerasvogels als purperreigers, roerdompen en zwarte sterns. Het is één van de grootste natuurgebieden vlakbij de Randstad. En het heeft symbolische waarde. Het is ons eerste natuurreservaat.’
Nu twee ministers voor het aanleggen van de weg zijn is het tijd voor actie, vindt Berendse. ‘We zijn het ludieke stadium voorbij. Het is nu vechten geblazen.’ Daarom opperde hij in zijn verslag over zijn logeerpartij op de internetsite van Natuurmonumenten het idee voor de menselijke ketting. ‘Er moet een actie komen om duidelijk te maken dat die weg echt niet kan. We gaan nu onderzoeken of zo'n levende keten van zeventienduizend mensen effectief is en of het logistiek mogelijk is.’
Berendse vindt zich geen echte actievoerder, en denkt ook niet dat zijn actiebereidheid in strijd is met zijn werk als hoogleraar. ‘Ik doe het in mijn vrije tijd. Naast een wetenschappelijke verantwoordelijkheid heb ik ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, als hoogleraar misschien nog wel meer dan een gewone burger. Als je ziet dat er in je vakgebied iets ontzettend fout gaat, dan moet je daar iets aan doen. Een voedingshoogleraar die merkt dat er iets fout is in zijn vakgebied zou ook iets doen. Ik vind dat wij die plicht hebben.’ / MW