Wetenschap - 26 januari 2011

Hoogleraar vleesvervangers in de maak

De Peas Foundation wil een leerstoel Vleesvervangers financieren aan Wageningen Universiteit. Donateurs van deze organisatie gaan het geld voor de leerstoel bijeen brengen via crowd funding.

peas_menu.jpg
peas_menu.jpg

Foto: .

De Peas Foundation is een maatschappelijke organisatie die vlees wil vervangen door plantaardig voedsel. In het comité van aanbeveling zitten onder meer hoogleraar Roos Vonk (opsteller van een petitie tegen de intensieve veehouderij), Erik Smaling (hoogleraar duurzame landbouw bij ITC) en tv-presentator Jort Kelder. In het bestuur is de Partij voor de Dieren sterk vertegenwoordigd.
Peas, erwt in het Engels, staat voor Protein Exploring And Structuring. Wageningen Universiteit en de Peas Foundation werken al samen op dit terrein. Ze doen een onderzoeksproject ter waarde van 3 miljoen euro om vleesvervangers te ontwikkelen en dierlijke eiwitten en vetten te vervangen door plantaardige. In dit project werken zo'n tien Wageningse en Delftse onderzoekers samen onder leiding van de Wageningse procestechnoloog Atze Jan van der Goot. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) financiert dit project.
Nu wil de Peas Foundation een stap verder gaan door een leerstoel te adopteren. De donateurs gaan hun (internet)netwerk benaderen om geld te geven: crowd funding. Ze moeten jaarlijks minimaal een ton bijeen brengen om de leerstoel te betalen. De bijzondere leerstoel wordt ondergebracht bij Remko Boom, hoogleraar Levensmiddelenproceskunde in Wageningen.
De initiatiefnemers presenteren hun plannen donderdag 27 januari in kasteel Hoekelum in Bennekom. Daar vertellen Van der Goot en Boom ook meer over het onderzoeksproject.

Re:ageer