Nieuws - 11 oktober 2007

Hoogleraar durft geen moeilijke vragen te stellen

Chemicus prof. Gerard Fleer durft geen moeilijke vragen meer te stellen bij examens. Hij zei donderdag 4 oktober in zijn afscheidsrede dat studenten steeds slechter worden in wiskunde en dat docenten onder druk staan om niet te veel studenten te laten zakken voor examens.

‘Ik heb, zoals iedereen, veel in het onderwijs zien veranderen. Het niveau van de aankomende studenten, met name in de wiskunde, is ontegenzeggelijk afgegleden’, stelt Fleer in zijn rede. Hij meent bovendien dat het kwaliteitssysteem van de universiteit docenten stimuleert om makkelijke examens te geven. Als te veel studenten zakken, moeten docenten zich verantwoorden voor de onderwijscommissie. ‘In de afgelopen tien jaar durfde ik de moeilijker vragen niet meer in een examen op te nemen: ik moest immers op het slagingspercentage letten’, licht Fleer toe. ‘Anders overschrijd je de signaalwaarde of, nog erger, de attentiewaarde en krijg je de onderwijscommissie op je dak.’
De druk op de docenten is wel logisch, vindt Fleer, die benadrukt dat hij met veel plezier onderwijs gaf. Universiteiten krijgen immers betaald op basis van het aantal diploma’s dat zij uitreiken. Door studenten te laten zakken, snijdt de universiteit in eigen vlees.
Fleer doceerde in zijn loopbaan verschillende vakken, waaronder chemische thermodynamica en algemene en fysische chemie. Die worden vooral gevolgd door studenten Moleculaire wetenschappen en Biotechnologie. ‘Vroeger onderscheidden de moleculaire wetenschappers zich van de andere studenten door hogere cijfers, maar dat is niet meer zo.’
De chemicus ziet ook steeds minder studenten die zich druk maken over de fouten die ze gemaakt hebben bij tentamens. ‘Ze springen een gat in de lucht bij een zes, en komen niet meer kijken wat ze fout hebben gedaan.’ Een oplossing heeft Fleer niet. ‘Het heeft te maken met alle veranderingen in het onderwijs. Daar doe je als universiteit niet zo veel aan. Maar het leek me goed dit nog even te zeggen.’ / Korné Versluis

Zie ook MI