Nieuws - 12 april 2018

Hoogleraar Leonie Janssen-Jansen na langdurige ziekte overleden

tekst:
Tessa Louwerens

Leonie Janssen-Jansen, hoogleraar Landgebruiksplanning, is na een lang ziekbed overleden op 11 april 2018. Ze was volgens collega’s een bevlogen wetenschapper, maar ook iemand die een strijd niet uit de weg ging, niet alleen tegen haar ziekte maar ook op andere vlakken.

In juni 2015, nog voor haar 40e levensjaar, trad Janssen-Jansen aan als leerstoelhouder Landgebruiksplanning bij WUR. Al op de tweede dag van haar aanstelling werd ze opgenomen in het ziekenhuis, waar na uitgebreid onderzoek bleek dat ze leed aan een bijzondere agressieve vorm van darmkanker. ‘Leonie nam op haar karakteristieke wijze de regie in eigen hand en zorgde ervoor dat alle opties werden onderzocht en experimentele behandelmethoden werden ingezet, om zo lang mogelijk een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te hebben’, aldus de directie van de Environmental Sciences Group. Ze vertelde hier ook veelvuldig over in de Landelijke media. In een zeer persoonlijk opiniestuk in de Volkskrant reageerde ze op een column van Frank Kalfshoven, en legde uit dat dergelijke dure en experimentele behandelingen wel degelijk de moeite waard zijn.

Janssen-Jansen was volgens haar collega’s van de Leerstoelgroep een bevlogen wetenschapper met een bezielde visie. Ze maakte zich volgens hen hard voor een hernieuwde rol voor de ruimtelijke ordening in ons land, na met lede ogen te hebben moeten constateren dat de overheid haar verantwoordelijkheden steeds meer in handen legde van lokale gemeentepolitiek en burgerinitiatieven. Ondanks haar ziekte bleef ze zich actief inzetten en niet alleen met wetenschappelijk onderzoek. Zo regelde ze dat de oude computers van haar leerstoelgroep naar de K-buurt in Amsterdam Zuid-Oost werden gebracht, omdat ze tijdens een onderzoeksproject achter kwam dat het buurthuis een nijpend tekort had.

Gedurende haar gehele ziekteperiode bleef ze zich volledig inzetten voor het werk op de universiteit. Dat ging volgens de directie niet allemaal even gemakkelijk, want ze wilde ook graag haar gelijk krijgen en ging over vele zaken de strijd aan. Zo sprak ze vorige maand nog met de Resource-redactie over de omstreden MOOC van haar voorganger Arnold van der Valk, die volgens haar bewust verkeerde feiten naar buiten bracht. ‘Vrijheid van meningsuiting is goed’, zei ze. ‘Maar als hoogleraar moet je daar voorzichtig mee omgaan. Je mening moet wel gebaseerd zijn op feiten.’ Hoewel die strijdvaardigheid dus soms tot spanning kon leiden, heeft het er waarschijnlijk ook aan bijgedragen dat ze in november 2016, op de dag voor haar 41e verjaardag, nog haar inaugurele rede kon houden.

Lees ook: