Nieuws - 1 januari 1970

Hoogleraar Kerkstra met sabbatical gestuurd

Hoogleraar Kerkstra met sabbatical gestuurd

Hoogleraar Kerkstra met sabbatical gestuurd


Hoogleraar landschapsarchitectuur prof. Klaas Kerkstra is door rector prof.
Bert Speelman met sabbatical gestuurd. De rector benadrukt dat het niet
gaat om een strafmaatregel. Kerkstra zegt dat hij onder druk akkoord is
gegaan met een voorstel om eerder dan gepland met verlof te gaan.
,,Men zegt dat ik op eigen verzoek met sabbatical ben. Laat ik zeggen dat
het in ieder geval niet op mijn initiatief is gebeurd. Mij is veertien
dagen geleden te verstaan gegeven ‘dit is ons voorstel, daar is niet over
te praten’’’, stelt Kerkstra. Volgens rector Speelman zijn er al langer
geleden afspraken met Kerkstra gemaakt. Hij zou plaatsmaken voor een nieuwe
hoogleraar en met sabbatical gaan. ,,Er is geen reden voor commotie, we
hadden afspraken en die moet je op een gegeven moment nakomen.’’
Kerkstra stelt dat hij inderdaad van plan was terug te treden en met
sabbatical te gaan. ,,Ik vond echter dat ik de groep op dit moment niet kon
laten zitten en wilde in ieder geval tot de zomer blijven.’’ De zoektocht
naar een nieuwe hoogleraar liep dit jaar spaak nadat een beoogd kandidaat
voor een andere universiteit koos. Kerkstra kondigde anderhalf jaar geleden
aan dat hij zou terugtreden als hoogleraar. Hij zou wel blijven als docent
en onderzoeker.,,Ik heb met het voorstel ingestemd omdat men mij aangaf dat
ik een beletsel zou zijn voor een oplossing voor onze problematiek. Dat is
zeker niet wat ik wil.’’
De leerstoelgroep Landschapsarchitectuur was volgens woordvoerder ir Frank
de Josselin de Jong een verrast door het plotselinge vertrek van haar
hoogleraar. ,,Wij hebben er zeker niet om gevraagd.’’ De medewerkers hebben
op dinsdag 4 februari een gesprek gehad met rector Speelman en directeur
prof. Herman Eijsackers van de kenniseenheid Groene ruimte. ,,We hebben ons
probleem voorgelegd. We hebben nu een acuut probleem omdat Kerkstra een
belangrijke rol vervulde in het onderwijs. We hebben nu een tekort van
tweeënhalve man en zien geen kans dat gat te dichten.’’ De leerstoelgroep
heeft volgens De Josselin de Jong een ‘dubbel gevoel’ overgehouden aan het
gesprek met Speelman en Eijsackers.
,,Aan de ene kant vragen wij ons af of dit het goede signaal is naar het
werkveld. Dit zou een teken moeten zijn dat we willen vernieuwen, maar voor
hetzelfde geld krijgen potentiële kandidaten het gevoel ‘daar waag ik me
maar niet aan’. Aan de andere kant hebben wij van Eijsackers en Speelman
wel de toezegging gekregen dat ze onze problemen serieus nemen en snel
proberen op te lossen.’’ |
K.V.