Nieuws - 5 juli 2001

Hooglanders mogen grazen op vervuilde grond

Hooglanders mogen grazen op vervuilde grond

Recreatiegebied de Vlaardingse Broekpolder

blijkt levensgevaarlijk wegens gif

Bij een onderzoek naar de risico's van vervuilde grond in de Vlaardingse Broekpolder stuitte dr. ir. Wim Ma van Alterra op voor mens en dier acuut giftige grond.

Ma onderzocht in opdracht van het ministerie van LNV de gevaren van vervuilde grond in een gebied waarin gemeente Vlaardingen wilde runderen wilde uitzetten. In het beoogde graasgebied hoeven de runderen niet bang te zijn voor vergiftiging, mits ze niet op ??n plek blijven zitten, zegt Ma. De bodem bevat weliswaar havenslib met zware metalen waaronder cadmium, lood, zink en koper, maar deze giftige stoffen worden door de hoge PH-waarde sterk gebonden aan de kleimineralen en blijven in de bodem zitten.

Net buiten het geselecteerde graasgebied leveren uiterst giftige bestrijdingsmiddelen zoals aldrin en dieldrin wel gevaar op. De concentraties waarin ze voorkomen zijn erg hoog: als zoogdieren en mensen dit naar binnen krijgen, kunnen ze acuut sterven, stelt Ma. "Het gebied is vrij toegankelijk en zelfs aangewezen als recreatiegebied. De gemeenten hebben hele mooie folders gemaakt over wandelen en fietsen in het gebied maar ze melden weinig over het gevaar van de verontreiniging."

Volgens Ma zou in het hele rivierengebied en vooral in de uiterwaarden goed onderzocht moeten worden wat de risico's voor de mens en de natuur zijn van de vervuilde bodems. Op talloze plekken liggen oude stortplaatsen en zit giftig slib in de bodem. "De risicobepaling wordt nu gedaan op basis van saneringsnormen van de wet Bodembescherming, normen die zijn gebaseerd op experimenten in het lab. Je zou veel meer in het veld moeten meten, zodat duidelijk wordt wat je met de grond kan doen."

Momenteel verricht Alterra samen met verschillende universiteiten een groot onderzoek naar de risico's van vervuilende stoffen op de natuur. Dit gebeurt in de Biesbosch, de uiterwaarden van de Waal en de Ronde Venen nabij Utrecht. | H.B.