Nieuws - 12 oktober 2006

Hooggeleerde vrouwen

Het is natuurlijk een fluitje van een cent om het vrouwelijk hoogleraarschap te stimuleren. Daar hebben we de Raad van Bestuur niet voor nodig.
We moeten bij de top beginnen. De opvolger van Kropff moet uiteraard een vrouw zijn. Dat is goed voor ons image en een toga met ambtsketen staat een vrouw veel beter dan een man. Daarom is het verstandig nu alvast een plaatsvervangende rectrix te benoemen. Het klimaat in het bestuursgebouw zal er in ieder geval beter door worden.
Ook dient op het detail te worden gelet. Gewone kinderopvang is voor vrouwelijke hoogleraren overbodig. Als de hoogleraar jong en briljant is, moet de universiteit gratis een au pair beschikbaar stellen. Kinderopvang is leuk, een au pair is nog veel leuker.
Voorts moet natuurlijk het moederschap als een vorm van management worden gezien. Een hedendaags gezin besturen is weerbarstiger dan leidinggeven aan een leerstoelgroep.
Een volgende stap is juist niet om veel vrouwen in een benoemingscommissie te laten plaatsnemen. Vrouwen kijken anders tegen vrouwen aan dan mannen. Het beste is om oudere mannen, die volwassen dochters hebben, in de commissie te benoemen. Zij kennen het leven en weten een vrouw op al haar kwaliteiten te beoordelen.
Mijn vrouwelijke afgestudeerden worden in het echte bedrijfsleven in hun carrière vooral door oudere directeuren gesteund en niet door hun jongere chefs of door de vrouwelijke collega’s. En wat er in het bedrijfsleven gebeurt, schijnt tegenwoordig altijd goed te zijn voor onze universiteit.