Nieuws - 22 februari 2001

Hoofdredacteur Wb vertrekt

Hoofdredacteur Wb vertrekt

De hoofdredacteur van Wb, Arno Boon, heeft op 19 februari zijn functie neergelegd. Boon werd een jaar geleden benoemd in deze functie, en was daarbij ook directeur van uitgeverij stichting Cereales, dat onder andere Wb uitgeeft. Tussen Boon en het stichtingsbestuur van Cereales is in 2000 een diepgaand verschil van mening ontstaan over de te volgen koers bij de uitgeverij. Inzet van deze discussie vormde onder meer de levensvatbaarheid van een verzelfstandigde uitgeverij. Om uit de impasse te komen heeft Boon aangeboden te vertrekken. Wageningen Universiteit heeft toegezegd Boon een passende vergelijkbare functie aan te zullen bieden. Boon werkte sinds 1991 voor de uitgeverij en was in die tijd onder meer hoofdredacteur van LT Journaal en het Wagenings Alumniblad.

De directietaken van Boon worden waargenomen door interim-directeur Ed Rozenberg. Ir. Korn? Versluis is als bladmanager voorlopig verantwoordelijk voor de inhoud van Wb. | De redactie