Nieuws - 6 juni 1996

Hoofdgebouw twee uur in handen van studenten

Hoofdgebouw twee uur in handen van studenten

Afgelopen vrijdag bezetten enkele tientallen Wageningse studenten voor korte tijd het hoofdgebouw van de universiteit. Een langdurige bezetting zit er tegenwoordig niet meer in, maar de landelijke pers heeft er toch mooi melding van gemaakt dat de studenten de modernisering van de bestuursstructuur niet pikken.


Dit gebouw staat op het lijstje vitale gebouwen. Jullie weten dat en weten ook wat dat betekent. Als jullie het gebouw nu niet verlaten, bellen we de politie. In dit gebouw wordt gewerkt, geproduceerd en elk verloren uur kost dus geld." Het collegelid mr H.M. van den Hoofdakker probeert na een stief kwartiertje onderhandelen de bezetters ervan te overtuigen het geen enkele zin heeft om langer in het hoofdgebouw te blijven. De studenten vinden hun strijd tegen de nieuwe bestuursstructuur echter een eventuele confrontatie met de politie wel waard.

Op 31 mei verzamelen een kleine vijftig studenten zich om zeven uur bij het thuishonk Arion. Ze willen dat het college van bestuur tegen de Modernisering universitaire bestuursstructuur (MUB) is. Als de studenten het bestuursgebouw naderen tegen half negen, probeert portier A. van Maurik de eerste vier nog tegen te houden, maar na enig gesjor en geduw is er voor hem geen beginnen meer aan.

De zoveelste bezettingsactie is een feit. Voordat de deur dicht gaat, wordt een bakfiets met bezettingsmateriaal binnen gereden. De deuren gaan op slot en slechts de zij-ingang bij Bureau Buitenland gaat op gezette tijden open: alleen sympathiserende studenten en pers mogen naar binnen. Later mag echter ook de koffiejuffrouw naar binnen met een kleine snack voor de bezetters.

Tegen negen uur beginnen de onderhandelingen. Zeker twintig studenten zijn dan overigens al weer naar de collegezalen verdwenen. Voor hen is actievoeren belangrijk, maar de studie moet er niet onder lijden. Ze beloven in de middagpauze terug te komen.

Wetswijziging

Drie studenten, personeelshoofd drs J.E. van Kamp, griffier drs P. den Besten en Van den Hoofdakker nemen zitting aan de onderhandelingstafel. Het is de studenten te doen om een duidelijke uitspraak van het college tegen de aanstaande wetswijziging. De studenten vrezen dat de studenteninbreng voortaan tot een minimum wordt beperkt. Als straks de universiteitsraad wordt afgeschaft, blijft er ofwel een medezeggenschapsraad over, ofwel een ondernemingsraad plus studentenraad. Beide opties zijn volgens de bezetters een verslechtering, vooral de ondernemingsraad. En had het college zich niet juist voor de ondernemingsraad uitgesproken?

We hebben straks bijvoorbeeld niets meer te zeggen over de begroting of de capaciteitsmodellen. Inspraak of medezeggenschap is anders dan medebestuur. Wij eisen dat het college zich tegen de MUB uitspreekt."

Maar ik ben helemaal niet tegen modernisering van het bestuur", reageert Van den Hoofdakker. Ik ben ook voor studenteninspraak, zeker wat betreft het onderwijs. Wij kunnen jullie eisen alleen niet inwilligen. Ik kan alleen toezeggen dat we met jullie gaan praten over hoe we de modernisering hier precies gaan invullen".

Maar dat is niet meer dan jullie wettelijke verplichting. Met zo'n bod gaan we hier niet weg, dat kunnen we niet verkopen. Dit gesprek heeft helemaal geen zin als u zich zo opstelt."

Ik kan hier natuurlijk ook geen bod doen. Ik vind dat studenten zich in een studentenraad bezig moeten houden met de besteding van de onderwijsgelden. Dat vind ik heel belangrijk. Andere dingen kan ik niet toezeggen."

Luisteren

Dan gaan we nu overleggen met de andere studenten, want u wilt blijkbaar niet luisteren", probeert woordvoerder K. Versluis nog een laatste keer, waarop Van den Hoofdakker de studenten voor de laatste keer sommeert het pand te verlaten.

Dat de onderhandelingen zijn mislukt, komt bij de studenten niet aan als een verrassing. Een groepje houdt zich op de burelen van de afdeling Voorlichting al een uur bezig met het bellen van studenten en pers. Het animo onder studenten om dadelijk te komen, blijkt niet erg groot. De meeste slapen nog en diegenen die al wakker zijn, zijn net op weg naar ergens anders. Anders sliepen ze waarschijnlijk ook nog."

De pers oproepen lukt beter. Radio Gelderland heeft het al opgepikt en zelfs het ANP maakt melding van de bezetting. Pas bij het bulletin van half elf drukken Netanyahu en de Ierse verkiezingen de studenten weer van het nieuws.

Daarna is het wachten op de politie en proberen de studenten nog steeds Van den Hoofdakker te overtuigen van hun gelijk. Het collegelid is echter onverzettelijk en denkt vooral aan de schade die het hele geintje hem gaat kosten. De verbouwing die stil ligt, het werk van zijn mensen dat stil ligt en de eventuele schade. Een groepje ligt al wat te dutten bij de ingang, even verderop zit iemand zijn dictaat Dierkunde door te lezen.

De student met de draagbare telefoon heeft zijn speeltje niet nodig. Hij dacht die nodig te hebben voor het geval het hoofdgebouw telefonisch platgelegd zou worden. In het andere kamp blijkt de draadloze telefoon onmisbaar geworden in de strijd. Griffier Den Besten telefoneert driftig met zijn draagbare, terwijl Van Kamp buiten tussen de wachtende ambtenaren onophoudelijk met zijn telefoon in de weer is. Een trouw groepje personeel blijft buiten wachten op wat er gebeuren gaat. Voordat de politie genoeg manschappen heeft verzameld, zijn er ruim twee uur voorbij. Bezettingen vereisen een lange adem.

Bodywarmers

Er gaat dan ook een lichte zucht van verlichting door het hoofdgebouw als een politie-auto voor het gebouw stopt en er vijf agenten uitstappen. Ik laat me er uitdragen", weet een student al. De minder ervaren studenten worden wat stiller en overwegen toch maar gedwee de orders van politie op te volgen.

Als de hoofdagent met zijn semafoon de studenten drie keer wil sommeren het gebouw te verlaten, blijkt hij binnen niet te verstaan. He, wij horen niets. Het moet drie keer, anders telt het niet", weet B. Zwaan.

Op dat moment is de hele actie opeens voorbij, want vanaf de eerste verdieping komen tien zware jongens naar beneden in stoere politie-bodywarmers. Nu is het de beurt aan portier Van Maurik om te lachen. Ik heb ze binnengelaten via een raam. En de studenten hebben helemaal niets gemerkt. Dit is geweldig gelukt."

Een handjevol actievoerders blijft, als de bodywarmers in actie komen, in het halletje zitten. Als de politie-armen ze echter oppakken, verzet niemand zich. Wat moeten we met de spandoeken doen, meneer Van den Hoofdakker", vraagt een van de laatste studenten. Nou, die mogen nog even blijven hangen. Maar hun eigen koffiezetapparaat en de bakfiets willen ze nu wel graag meteen meenemen. Geduldig wachten de agenten tot alles bij elkaar gevonden is. Bij het vertrek heeft de mobiele student gelukkig toch nog wat aan zijn telefoon. Terwijl hij de deur door loopt, regelt hij nog een persafspraak en sluit daarmee de bezetting af.