Nieuws - 29 oktober 2015

Honours Programme open gooien?

tekst:
Milou van der Horst

Drie studenten pleitten begin deze maand in een open brief aan de Raad van Bestuur voor een open Honours Programme. Ze willen dat ‘iedereen die het wil en kan’ een kans krijgt te werken aan excellentie. Onderwijsdirecteur Tiny van Boekel verdedigt de huidige selectie, maar gaat de discussie niet uit de weg. Is het tijd om de deur wijder open te zetten?

Robin van der Bles, Initiatiefnemer open Honours Programma (HP)

22 robin vd bles.jpg

‘Wij denken dat het huidige HP zich teveel fixeert op een arbitraire krappe selectie, met als doel om zo een bepaalde kwaliteit van het programma te waarborgen. Ons idee is dat er op deze manier onnodig aan talent voorbij wordt gegaan. Wij pleiten voor onderzoek naar één integraal en flexibel ‘open HP’, waarbij iedereen die het kan en wil de kans krijgt een maximale wetenschappelijke prestatie te laten zien. Het moet voor een student ook overzichtelijker worden hoe je meer uit je studie kunt halen. Veel bestaande initiatieven zijn wellicht onderbelicht. De universiteit kan niet rechtvaardigen dat de Wageningse leenstelselmiljoenen aan slechts een selecte groep van 30 studenten worden besteed, terwijl andere talentvolle mensen zonder hun basisbeurs en zonder extra uitdaging aan de zijlijn blijven staan.’

Liede Lambriex, Student die na de introductie uit het HP is gestapt

22 liede lambriex.jpg

‘Ik had het idee dat mijn krachten niet optimaal naar boven werden gebracht in de activiteiten die we ondernamen. De ondernemende, oplossingsgerichte kant en de interdisciplinaire samenwerking vond ik onvoldoende terug. En ik kwam erachter dat de voor mij aantrekkelijke mogelijkheden die het HP biedt, ook zelf buiten het HP te creëren zijn. Ik kon bijvoorbeeld bij een vak een extra onderzoekje doen, toen ik vertelde dat ik verdieping zocht. Daarnaast stond ik ook niet achter de selectieprocedure. Er werd na het introductievak geselecteerd op basis van voornamelijk een enkele presentatie, die het groepsproces zou moeten reflecteren. Zo vielen groepsgenoten af die het HP graag wilden volgen en die dit het heel goed zouden kunnen. Het introductievak bestond voor een groot deel uit het lezen van een enkel boek, terwijl ik van een introductievak meer variëteit verwacht. Ik vind het idee voor een open HP heel goed. Als je iedereen die wil meedoen verschillende projecten aanbiedt, vindt er vanzelf wel selectie plaats.’

Joris de Kok, Afgewezen student HP

22 Joris de Kok.png

‘Nadat ik was afgewezen voor het HP bleef de drang naar extra uitdaging en ontwikkeling naast mijn studie bestaan. Helaas kwam ik er al snel achter dat de universiteit, naast het HP, weinig biedt dat mijn interesse wekt. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten ben ik aan de haal gegaan met Massive Open Online Courses (MOOCs). Hierdoor heb ik mezelf toch verder kunnen ontwikkelen en heb ik nieuwe interesses en ambities gevonden. De universiteit laat een groot gat vallen door het HP zo select te maken en weinig alternatieven aan te bieden voor zelfontwikkeling. Een open HP zou dit probleem voor een groot deel kunnen oplossen.’

Pieter Zuidema, Docent en coach HP

22 Pieter zuidema.jpg

‘Er worden ongelofelijk leuke activiteiten georganiseerd voor HP-studenten en het zou leuk zijn als die ook opengesteld worden voor anderen. Het waardevolle van het HP is dat het een tweejarig breed project is dat weinig is ingevuld. De student leert veel van het omgaan met die vrijheid en van het vormen van een groep. Ik zou veel meer studenten gunnen dat naast hun studie te doen. Ik ben wel voorstander van selectie, ook al is het vervelend voor de geschikte kandidaten die afvallen. Er zijn nu eenmaal beperkte middelen. Het geld dat afkomstig zou zijn van de afschaffing van studiefinanciering is nog niet beschikbaar. Er worden nu kwaliteitsafspraken gemaakt tussen universiteiten. Tot die tijd moet de universiteit zelf het geld vrijmaken en dan snap ik wel dat er selectie is.’

Erik-Jan Bijleveld, Masterstudent Biology & forest and Nature Conservation

22 Foto_Erik-Jan.jpg

‘Ik denk dat er ook buiten het HP mogelijkheden zijn voor zelfontwikkeling en om meer uit de studie te halen, zoals een cursus om je schrijfvaardigheid te verbeteren. Het HP moet iets bijzonders zijn dat je niet zomaar kan doen. Het moet echt iets toevoegen en dan snap ik wel dat je aan kwaliteitseisen moet voldoen. Het zou alleen wel een beetje cru zijn als het HP heel populair is en dat er veel mensen door een loting afvallen. Dat zou niet het geval moeten zijn.’

Caspar Swinkels, Masterstudent International Development

22 caspar swinkels.jpg

‘Ik heb tijdens mijn bachelor in Utrecht ook een HP gevolgd en daar kon iedereen aan mee doen die gemiddeld een 7,5 stond. Ik werd erg gedemotiveerd door de mensen daar die het programma alleen volgden voor een extra notitie op hun diploma. Daarom ben ik er ook uit gestapt. Ik geloof dat zo’n HP iets tofs kan zijn als het goed wordt uitgevoerd en de kwaliteit wordt gewaarborgd, wat ook inhoudt dat er geselecteerd moet worden op motivatie. Ik vind dus dat er rondom het HP een inspirerende omgeving gecreëerd moet worden. En als je dan toch afvalt, vind ik dat je ook andere dingen naast je studie zou moeten kunnen doen, zoals meer vakken volgen.’

Programme director Ingrid Hijman en academic director Ellis Hoffland van het Honours Programme waren niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook: