Student - 13 oktober 2015

‘Honours Programme not for everybody’

tekst:
Linda van der Nat

The director of education Tiny van Boekel is open for discussions about excellence, but he does not think that the Honours Programme should be accessible for everybody. He says this in reaction to the letter of the three Wageningen students.

Last week Robin van der Bles, Jelske de Kraker and Carina Nieuwenweg wrote an open letter in which they plea for a less exclusive Honours Programme. They state that more students than are currently allowed to follow the programme, seek extra challenges in their studies. The three students want the university to work on an Open Honours Programme, where ‘everyone that wants and can, gets a chance to work on their excellence.’

Van Boekel, director of the Education Institute, says that he thinks it is ‘wonderful’ that there are students that want to optimize their study. ‘But first I would like to know what kind of image people have of this Open Honours. There are all kinds of activities such as the Studium Generale and all sorts of summer schools. If they mean something like this with the Open Honours it seems fine to me. But is it however worth emphasizing that in principle not everybody should be able to follow the Honours Programme.’ 

Selection simply means that some people will be refused
Director of education Tiny van Boekel

According to Van Boekel the Honours Programme is selected to pick the best students. ‘I would like to allow everyone to do such a thing, but selection simply means that some people will be refused. If we had systematically unjustly refused some of the better students, I would agree with these students. But I have no indication that we did not select correctly. When setting up the Honours Programme we carefully thought out the selection criteria and the selected number of students.’

The fact that there is a discussion about the Honours Programme is desirable according to Van Boekel. ‘Apparently there are different ideas about excellence and I think it is always good to discuss them. But it is important to first discuss what the concept of excellence actually means.’

Reacties 9

 • JKD

  Dit is trouwens het formulier waar heel goed over is nagedacht en waarmee WUR onderscheid maakt tussen excellent en niet-zo-excellent:

  http://www.wageningenur.nl/web/file?uuid=f9335607-bddd-40eb-abc5-f59e7c6b45bb&owner=812488d0-35ed-4d7d-9800-eae0ea050a14

 • Verveelde tweederangsstudent

  "Er is bij het opzetten van het Honours Programma heel goed nagedacht over de selectiecriteria en de te selecteren aantallen." Hoe kun je uit een selectiebrief van amper een a4tje iemand leren kennen?

  Bovendien is er zoveel ontevredenheid over het huidige honours programme omdat studenten die het WILLEN en die het KUNNEN afgewezen worden omdat of de 30 lucky few al geselecteerd zijn of omdat ze niet goed hun kwaliteiten en motivatie op papier kunnen zetten.

  "Als we stelselmatig ten onrechte een aantal van de betere studenten geweigerd zouden hebben, zou ik het met deze studenten eens zijn. Maar ik heb geen aanwijzingen dat er niet goed geselecteerd zou zijn." In mijn ogen is hier sprake van een catch 22: hoe moet een student dit aantonen als er verder weinig mogelijkheden zijn om te excelleren?

  Er wordt steeds genoemd dat een discussie over het honours programme gewenst is maar doe luister dan naar het geluid van de studenten want het gevoel dat dat gebeurd is bij mij in ieder geval afwezig.

 • Omdenken

  Ah. Dus als ik het goed begrijp moet iedereen die wil excelleren, maar niet wordt geselecteerd, maar Studium Generale gaan doen om meer uit hun studie te halen onder het mom van ‘open honours programma’.

  Misschien moet je dan elke Studium Generale 2x organiseren. 1x voor iedereen toegankelijk; ook alle gemotiveerde dummies. 1x voor 30 geselecteerde studenten (natuurlijk is er dan goed nagedacht over de selectiecriteria en de te selecteren aantallen), zodat die zich in een omgeving bevinden met louter mede-verkozenen, zodat je lekker de diepte in kan gaan.
  Vervolgens schaf je het reguliere honours programma af. Bespaar je ook nog veel geld!

 • Eva

  Ach, het honours programma is toch een schijnprogramma voor studiebeesten die graag op certificaat hun skills willen kunnen aantonen. Word actief lid bij een studentenvereniging en je leert al deze skills + social skills. Je krijgt er dan alleen geen certificaat voor. Wél een groot netwerk en een sterk eigenbeeld.

 • Klaas Swart

  Uit sommige reacties maak ik op dat het niet getolereerd wordt dat iemand boven het maaiveld uitsteekt en daar ook gebruik van wil maken. Het is jammer dat deze gedachten heersen. Men kan op vele manieren excelleren: voor de één is dat het honours programma, voor een ander topsport, een derde zet zich een jaar in voor bv de studentenraad of het bestuur van een studentenvereniging. Moeten we dat allemaal afschaffen, want het gaat ten koste van de 'gewone student'??
  Ik zou zeggen: zoek allemaal je uitdaging, en dat is niet voor iedereen het honours programma open stellen.

  • krom

   Juist andersom. Slechts 30 studenten mogen hun hoofd boven het maaiveld uitsteken en uitdaging zoeken dmv Honours activiteiten. De rest moet dat dan maar doen met bestuursjaar if sport volgens jou?


 • JKD

  'Het is echter nadrukkelijk niet zo dat iedereen in principe een Honours Programma zou moeten kunnen doen.’

  Dat is toch ook niet wat er bedoelt wordt? Er staat duidelijk iedereen die het KAN en WIL. Niet: iedereen moet het kunnen.

  Bovendien 'selectie betekent nou eenmaal dat er mensen afvallen'

  En daarom moeten we maar accepteren dat een deel van de studenten dan maar niet genoeg uitgedaagd worden? Wat een zwaktebod. Met dat argument kunnen we voortaan ook gewoon selecteren op schoenmaat en haarkleur. Veel makkelijker.

 • Eersterangstudent

  Je krijgt dan een soort eersterangs en tweederangs student. Die pikken we er natuurlijk zo uit met onze geavanceerde selectie. Logischerwijs gaat er ook meer geld naar de eersterangs studenten. Ondertussen blijven we wel klagen dat er geld tekort is.

 • Buurman van de Haarweg

  De visie van Van Boekel is dus: we selecteren een groep 'betere' studenten zodat we die nog beter kunnen maken. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat iedereen goed of beter wordt.

  Interessante visie voor een universiteit. De plek bij uitstek waar iedereen zou moeten kunnen excelleren.

 • gefrustreerde student.

  Fijn, ik en tenminste twee klasgenoten hebben anders wel een klacht ingediend over de matige selectieprocedure. Met een eenvoudig motivatieformulier kun je geen onderscheid maken tussen de betere en de mindere studenten was onze redenatie.

  De reactie: begrijpelijk. Er hebben bijna 100 studenten meer gesolliciteerd dan verwacht en we moesten helaas veel studenten al afwijzen op basis van dit formulier. Volgend jaar gaan we dat veranderen.

  Leuk om te lezen dat klachten van studenten serieus worden genomen.


Re:ageer