Student - 12 oktober 2015

‘Honours Programma niet voor iedereen’

tekst:
Linda van der Nat

Onderwijsdirecteur Tiny van Boekel staat open voor een discussie over excellentie, maar vindt niet dat het Honours Programma voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Dit zegt hij in een reactie op de open brief van een drietal Wageningse studenten.

Vorige week schreven Robin van der Bles, Jelske de Kraker en Carina Nieuwenweg een open brief waarin ze pleiten voor een minder exclusief Honours Programma. Zij stellen dat veel meer studenten dan nu tot het programma worden toegelaten, meer uitdaging willen in hun studie. De drie willen dat de universiteit gaat werken aan een Open Honours Programma, waarbij ‘iedereen die het wil en kan een kans krijgt om te werken aan zijn of haar excellentie’.

Van Boekel, directeur van het Onderwijsinstituut, vindt het ‘fantastisch’ dat er studenten zijn die meer uit hun studie willen halen. ‘Maar ik zou eerst eens willen weten wat voor beeld men heeft van Open Honours. Er zijn nu ook al allerlei activiteiten zoals die van Studium Generale en allerlei summerschools. Als men iets dergelijks bedoelt met Open Honours dan lijkt me dat prima. Het is echter nadrukkelijk niet zo dat iedereen in principe een Honours Programma zou moeten kunnen doen.’

Selectie betekent nou eenmaal dat er mensen afvallen
Onderwijsdirecteur Tiny van Boekel

Volgens Van Boekel wordt er voor het Honours Programma geselecteerd om de beste studenten eruit te pikken. ‘Ik gun het iedereen die zoiets zou willen doen, maar selectie betekent nou eenmaal dat er mensen afvallen. Als we stelselmatig ten onrechte een aantal van de betere studenten geweigerd zouden hebben, zou ik het met deze studenten eens zijn. Maar ik heb geen aanwijzingen dat er niet goed geselecteerd zou zijn. Er is bij het opzetten van het Honours Programma heel goed nagedacht over de selectiecriteria en de te selecteren aantallen.’

Een discussie over het Honours Programma vindt van Boekel echter gewenst. ‘Blijkbaar zijn er andere ideeën over excellentie en dat lijkt me altijd goed om te bepraten. Wel is het dan belangrijk om uit te spreken wat het concept excellentie eigenlijk betekent.’