Nieuws - 19 september 2016

Honderd Chinese promovendi naar Wageningen

tekst:
Albert Sikkema

De universiteit gaat de komende vier jaar tussen de tachtig en honderd promovendi van de Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) opleiden. De eerste groep van twintig promovendi kreeg tussen 6 en 21 september de introductiecursus in Beijing.

<foto: Claudius van de Vijver van Wageningen Graduate School en Roger Staats van In’to Languages verzorgen de taalcursus>

Tijdens de startcursus kregen de promovendi de cursussen Scientific writing en Effective Academic Development. Onder leiding van Wageningse docenten moesten de promovendi in de eerste week een Engelstalig artikel schrijven en een projectvoorstel presenteren. In de tweede week kregen ze een voorbeschouwing tegen welke problemen ze kunnen aanlopen tijdens het promotietraject. Zaken als faalangst, perfectionisme, leiderschap, communicatie, assertiviteit en tijdsplanning passeerden de revue. Aan de hand hiervan moesten de promovendi een actieplan schrijven hoe ze hun inzichten gaan gebruiken tijdens het onderzoek.

Sandwich
De promovendi werken deels in China en Wageningen, het zijn zogenaamde sandwich PhD’s die zo’n anderhalf jaar in Wageningen zitten en tweeënhalf jaar in China. Ze worden de gehele periode begeleid door onderzoekers van zowel WUR als CAAS. De kandidaten worden geselecteerd door de Chinese Academie. De promovendus en de Chinese begeleider selecteren daarna samen een Wageningse promotor, die vervolgens bepaalt of hij of zij de uitnodiging aanvaardt.   

De Chinese cursisten waren zeer te spreken over de introcursus. Een van de promovendi gaf een prachtig compliment aan een Wageningse docent. ‘The way you teach will never ever happen among Chinese teachers: the confidence, the sharing, the respect, the humour. You are not just a teacher to me, I admire you so much.’