Organisatie - 1 januari 1970

Hondenfokker let te veel op schoonheid

Hondenshows en het uiterlijk van een hondenras bepalen te veel de agenda van de hondenfokkerij. Rashonden hebben daarom vaak te kampen met gezondheidsproblemen en verstoringen in hun bewegingsapparaat. De blindengeleidehond laat zien dat het anders kan.

,,Laat de honden ons maar vertellen hoe ze er uit willen zien. We zouden de standaards waaraan een hondenras moet voldoen wat meer moeten loslaten en selecteren op eigenschappen die er echt toe doen.’’ Dr Eldin Leighton, directeur hondengenetica van The Seeing Eye, de organisatie die in Amerika de opleiding van blindengeleidehonden verzorgt, vindt dat de fokkerij van rashonden te veel is gericht op de schoonheid van het ras en te weinig rekening houdt met het gedrag en de gezondheid van de dieren. Leighton was een van de deskundigen die op donderdag 3 juni in Wageningen bijeen waren op het seminar ‘Breeding healthy working dogs’, een gezamenlijk initiatief van de onderzoekscholen Animal Health (GSAH) en Wageningen Instituut of Animal Sciences (WIAS).
Het probleem met erfelijke heupafwijkingen, zoals heupdysplasie (HD), is een bekend probleem in de fokkerij van rashonden. In het fokprogramma dat Leighton heeft opgezet voor blindengeleidehonden blijkt dat de heupproblemen bij Duitse herders na zeven generaties tot nul gereduceerd waren. Dit komt volgens Leighton niet alleen omdat in de selectie van deze werkhonden gekeken wordt naar heupkwaliteit, maar ook omdat het programma veel nadruk legt op de trainbaarheid van de hond. Honden die goed af te richten zijn en goed scoren in de behendigheidtest - waarbij een geblinddoekte door het verkeer in de stad wordt geloodst - komen zo eerder voor de fokkerij in aanmerking. Hoe het dier eruitziet doet minder ter zake.
Uit onderzoek dat de onderzoekers Katarina Mäki en dr Anne-Elisa Liinamo, postdoc bij de leerstoelgroep Fokkerij en genetica, in Finland deden blijk dat in de fokkerij van Golden retrievers in toenemende mate sprake is van heup- en elleboogproblemen. Liinamo: ,,Er is minder aandacht voor de jachteigenschappen van de retrievers en de typische raseigenschappen worden overbelicht.’’ | G.v.M.