Nieuws - 1 januari 1970

Homeopathie houdt dierenartsen verdeeld

Homeopathie verdeelt dierenartsen in twee kampen die op verschillende golflengten communiceren. En de onduidelijke regelgeving rond de biologische veehouderij maakt de verwarring alleen maar groter.

Dat bleek tijdens het symposium ‘Gezondheidszorg in de biologische dierhouderij’ dat de Animal Sciences Group op vrijdag 17 december in Lelystad organiseerde. Voor en tegenstanders van homeopathie bij vee bestreden elkaar daar met de gebruikelijke munitie.
Zo had dr Sjeng Lumeij van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht grof geschut meegebracht. Lumeij vindt dat homeopathische behandelmethoden tot de pseudo-wetenschap behoren. Uit goed uitgevoerde studies blijkt volgens hem dat ‘het effect van homeopathie niet uitstijgt boven dat van een placebo’. Meer onderzoek op dit gebied vindt hij ‘ethisch en maatschappelijk onverantwoord’.
Dierenartsen die homeopathie uitoefenen schaden volgens Lumeij de belangen van de eigenaar, het dier en de samenleving. ‘Door bewezen ineffectieve behandelmethoden toe te passen vormt de homeopathische dierenarts slechts een stem in de huidige kakofonie van kwakzalvers. Wetenschappelijk opgeleide dierenartsen zouden beter moeten weten.’
In hun weerwoord spraken homeopathisch dierenarts drs Liesbeth Ellinger en dr Ton Baars, sectieleider biologische veehouderij bij het Louis Bolk Instituut, over de ‘onvermijdelijke paradigmawisseling’ die noodzakelijk is voor een biologische diergezondheidszorg. ‘De magere resultaten van homeopathie in het onderzoek, stroken niet met wat ik in de praktijk zie’, meende Ellinger. Zo kan kalverdiarree volgens haar met succes preventief worden behandeld met een homeopathisch middel. Al betekent dat ‘niet dat het middel op elk bedrijf werkt, want andere veehouders kiezen voor anderen middelen’.
Baars wees er op dat juist de ‘wetenschappelijke voorschriften’ erg dogmatisch zijn. ‘Homeopathie past niet in het wereldbeeld van fysisch-chemisch reductionisme, terwijl ziektes ook te maken hebben met zelforganisatie’, aldus Baars. ‘Juist nu we door de gangbare aanpak in de problemen zijn geraakt, moet je je afvragen of we hier mee verder moeten gaan. Ik denk dat we met andere ogen naar levende organismen moeten kijken. Een organisme is geen fabriek of zak met cellen.’
De regelgeving rond geneesmiddelen in de biologische veehouderij biedt de verdeelde dierenartsen nauwelijks houvast. Volgens de regels van de Europese Unie genieten plantenextracten en homeopathische producten bijvoorbeeld de voorkeur boven de gangbare chemische diergeneesmiddelen of antibiotica mits het therapeutisch effect ‘doeltreffend’ is. Wat ‘doeltreffend’ is, wordt niet nader uitgelegd. SKAL, de Nederlandse verstrekker van het EKO-keurmerk, staat het gebruik van gangbare middelen pas toe als natuurlijke en homeopathische middelen ‘niet doeltreffend zijn en een behandeling noodzakelijk is om pijn of lijden van een dier te voorkomen’.
‘Hiermee wordt de biologische veehouder feitelijk aangezet eerst te experimenteren met alternatieve middelen zonder dat de werkzaamheid daarvan bewezen is’, meende prof. Aize Kijlstra van de Animal Sciences Group. Ellinger zag dat – uiteraard - anders: ‘Het gaat er om dat het middel doeltreffend is, dus hoeft de werkzaamheid niet wetenschappelijk bewezen te zijn’. / GvM