Nieuws - 1 januari 1970

Hollandse koe is ligbox ontgroeid

Hollandse koe is ligbox ontgroeid

Hollandse koe is ligbox ontgroeid


De traditionele ligboxenstal eigenlijk te krap bemeten en van te veel
ijzerwerk voorzien, voor het welzijn van de melkkoe. De koeien kunnen op de
paden niet goed uit de voeten en eigenlijk ook niet goed liggen in de
boxen. Het ligcomfort kan misschien al verbeterd worden met zand en oude
autobanden, denkt een onderzoeker van het Praktijkonderzoek Veehouderij
(PV).

,,De meeste ligboxenstallen in Nederland zijn al zo’n 25 jaar oud. Ze zijn
te krap bemeten omdat de koeien inmiddels een flink stuk groter zijn
geworden’’, zegt dr Albert Meijerink, projectmanager gezondheid, welzijn en
huisvesting bij het Praktijkonderzoek Veehouderij. Hij is een van de
auteurs van het rapport ‘Huisvesting van melkvee: knelpunten uit oogpunt
van welzijn’ dat eerder deze maand werd uitgebracht. De ligbox is een
belangrijk knelpunt in de stal meent Meijerink. ,,Als koeien opstaan in de
wei gaan ze naar voren, maar in de ligbox moeten ze achteruit uitparkeren.
Uit oogpunt van hygiëne is het wel begrijpelijk, want een koe die opstaat
mest meestal ook af, maar het blijft onnatuurlijk. Ook de metalen
schoftboom zou eigenlijk vervangen moeten worden door een flexibele om
kneuzingen te verminderen’’. In opdracht van het Productschap Zuivel gaan
het PV en ID-Lelystad nu onderzoeken hoe de gangpaden, afscheidingen en
boxbedekking koevriendelijker gemaakt kunnen worden. Meijerink: ,,Een
waterbed is een prima oplossing, maar prijzig. Wij willen onderzoeken of
oude autobanden gevuld met zand ook een voldoende verend ligbed opleveren.
Ook gaan we kijken in hoeverre de rangorde binnen de kudde problemen
oplevert voor het welzijn. Het is van belang dat ranglage koeien de
dominante dieren voldoende kunnen ontwijken. Het is de vraag of de huidige
gangpadden daarvoor breed genoeg zijn.’’ |
G.v.M.