Nieuws - 24 januari 2008

Hogeschool wil snel nieuwe directeur

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Van Hall Larenstein heeft woensdag 16 januari bij bestuurslid Martin Kropff aangedrongen op een snelle wervingsprocedure voor een nieuwe directeur. ‘Een lege plek is niet in het belang van de hogescholen’, aldus GMR-voorzitter Ad Bot.
Hoewel het niet officieel aan hen was voorgelegd, gingen de MR’s van Van Hall en Larenstein tijdens het ingelaste overleg in grote lijnen akkoord met de wijziging van de directiestructuur zoals voorgesteld door de raad van bestuur van Wageningen UR.
De GMR wil met Kropff afspraken maken om de sollicitatieprocedure in gang te kunnen zetten, en heeft daar een lijst aan verbonden met tien punten. De raad wil onder meer dat de onderliggende managementlaag - het niveau van de opleidingsdirecteuren - bij de verandering van de directiestructuur wordt betrokken.