Nieuws - 15 maart 2007

Hogeschool onderzoekt wateropslag in daktuinen

Daktuinen kunnen de wateroverlast in steden beperken. Ze nemen water op, laten een deel verdampen en vertragen de afvoer, zo wordt aangenomen. Van Hall Larenstein (VHL) in Velp gaat onderzoeken hoe deze eigenschappen optimaal kunnen worden gebruikt.

‘We moeten meer gaan denken aan stapeling van functies in de kleine ruimte die we hebben’, zegt Ruth Fleuren, instructeur praktijkonderwijs bij de opleiding Tuin- en landschapsinrichting. ‘Daktuinen hebben veel functies zoals het wegvangen van fijn stof. En ze kunnen gebruikt worden voor waterberging.’ En dat heeft Nederland, zeker in de steden, hard nodig. ‘Hevige regenbuien gaan vaker voorkomen en daarmee ook piekafvoer die het rioleringstelsel niet aankan’, zegt Fleuren. ‘Vegetatiedaken kunnen die pieken opvangen.’
De watervasthoudende eigenschappen die de groene daken worden toegedicht, berusten echter grotendeels op aannames en onderzoek in het buitenland. Om meer gegevens te krijgen over de Nederlandse situatie, begint VHL in samenwerking met de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners een driejarig onderzoek. Dat wordt uitgevoerd door medewerkers van de hogeschool. De opgedane kennis wil VHL in het onderwijs gebruiken.
Ook architecten beginnen de voordelen van daktuinen te ontdekken, merkt Fleuren. ‘Voor onze studenten zijn dat interessante ontwikkelingen. Op dit moment komen daktuinen in de minor Stedelijk Water wel naar voren, maar dat zal uitgebreider worden.’