Nieuws - 7 juni 2007

Hogeschool onderzoekt rol paard

Hogeschool Van Hall Larenstein gaat de rol van het paard in Zuid-Twente en de Achterhoek in kaart brengen. Algemeen wordt aangenomen dat de paardenhouderij steeds belangrijker wordt en dat de sector een steeds grotere stempel drukt op het landschap. Cijfers ontbreken echter.

Vooral over het aantal niet-professionele paardenhouders is weinig bekend. VHL gaat daarom een inventarisatie maken van de actoren in de paardenhouderij, en van het economische en maatschappelijke belang van de paardenhouderij in beide regio’s.
Daarnaast wil de hogeschool ondernemers in de sector ondersteunen bij het aantrekken van toeristen en het bekender maken van Twente en de Achterhoek als paardenregio’s. Om de paardenhouders meer tot elkander te brengen gaat de hogeschool onder andere een ‘hippisch café’ organiseren.
De hogeschool krijgt voor de projecten subsidie van de Europese Unie en geld van het ministerie van LNV. / Koen Moons