Nieuws - 18 januari 2007

Hogeschool houdt lectoraten

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) gaat door met de lectoraten Welzijn van dieren en Integraal waterbeheer en ruimtelijke inrichting. Van beide lectoraten loopt de huidige termijn af in september. Het college van bestuur van de hogeschool wil nog eens een termijn van vier jaar.

De lectoren zijn aangesteld om toegepast onderzoek te stimuleren, en het onderwijs en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Volgens het college van bestuur zijn ze daarin voldoende geslaagd.
Wel zullen in de nieuwe opdrachten enkele accenten worden toegevoegd. Het belangrijkste is meer betrokkenheid bij verschillende hogeschoolopleidingen. Lector Hans Hopster van Welzijn van dieren, nu vooral actief in Leeuwarden, zou meer moeten doen op de Wageningse vestiging. Van waterlector André Jansen, nauw verbonden aan VHL Velp, wordt gevraagd nadrukkelijker aandacht te besteden aan het hogeschooldeel in Leeuwarden.