Nieuws - 15 maart 2007

Hogeschool geleid door interims

Met de komst van een interim-directeur voor Life Sciences bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden, zit de hogeschool in de bijzondere situatie dat het meer interims dan vaste directeuren heeft. Het bestuur wil nu spoedig vacatures vast invullen.

Het college van bestuur van Van Hall Larenstein kwam halverwege 2006 met het plan om het aantal directeuren terug te brengen en de portefeuilles opnieuw vast te stellen. Op verzoek van de medezeggenschap werd de verandering in de managementstructuur echter uitgesteld tot na de besluitvorming over de portfolio van opleidingen en de instellingsfusie van de twee hogescholen. Om die reden werden vertrekkende directeuren vervangen door interim-directeuren.
En er vertrokken er nog al wat afgelopen jaar. Ook de onlangs vertrokken Jan Steenmeijer, opleidingsdirecteur Life Sciences, wordt opgevolgd door een interim-manager. Daarmee heeft de locatie Leeuwarden drie interims en één vaste directeur. Voor heel VHL is dat vijf tegen vier.
De medezeggenschapsraad heeft weinig problemen met de situatie. ‘Ik heb niet het idee dat het een negatief effect heeft op de opleidingen’, zegt MR-voorzitter in Leeuwarden Hans Bazuijen. De voorzitter van de Gemeenschappelijke MR, Ad Bot, maakt zich wel zorgen over het grote verloop onder directeuren. Ook vindt hij dat de nieuwe structuur te lang op zich laat wachten.
Het college van bestuur zelf vindt de huidige situatie ongewenst en wil nu toch de bestaande vacatures gaan invullen. ‘Deze situatie is niet langer vol te houden’, zegt collegevoorzitter Erica Schaper. ‘We hebben daarom besloten de vacatures open te stellen voor de directeursfuncties die nu interim worden bekleed. De discussie over veranderingen in de verantwoordelijkheden van het management voeren we nog, maar de invoering daarvan zal geleidelijk zijn. Nu kiezen we ervoor om de continuïteit veilig te stellen.’