Nieuws - 1 maart 2007

‘Hogeschool doet niets met klachten’

De Wageningse studenten van hogeschool Van Hall Larenstein hebben tal van klachten, maar die worden door de directie niet gehoord. Dat liet een aantal studenten weten tijdens een discussieavond bij de Wageningse Studenten Organisatie. De WSO gaat de hbo’ers ondersteunen.

‘Een organisatorische chaos’, concludeerde Charlotte van Erp Taalman Kip van de WSO nadat ze de verhalen van de acht VHL-studenten had aangehoord. Aanleiding voor studentenbond om de avond te organiseren was de onvrede over het competentiegericht onderwijs. Maar er is meer mis, zo bleek.
Thaise en Chinese studenten zouden door hun gebrekkige Engels het onderwijsniveau naar beneden halen. En ook het Engels van docenten laat volgens de studenten te wensen over. Verder zijn de organisatie en de roostering een belangrijke bron van ergernis. ‘In één periode krijg je meer dan twintig keer een gewijzigd rooster’, aldus Nji Sri-president Erik Katuin. ‘En in een tentamenweek ga je maandagochtend maar vroeg naar school voor het geval je om negen uur een tentamen hebt, want het rooster krijg je vaak pas in de tentamenweek zelf.’ Ingrijpende wijzigingen, zoals het plotseling samenvoegen van twee vakken in één tentamen, zijn ook geen uitzondering.
Volgens de studenten is er weinig aandacht voor hun problemen. ‘Je weet niet wie er verantwoordelijk is’, aldus Floor Veer. ‘Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd: de roosters worden in Velp gemaakt, daar kunnen we niks aan doen.’
De officiële inspraakkanalen werken volgens de studenten niet. Er was tijdens de discussieavond niemand van de medezeggenschapsraad aanwezig, wel van diverse opleidingscommissies (opco’s). ‘Maar daar schieten we ook weinig mee op’, meent Jeline Ganzeboom van de opco Dier- en Veehouderij. ‘We kaarten dit soort dingen wel aan, maar vervolgens gebeurt er niks.’
De studenten gaan, met hulp van de WSO, de problemen inventariseren en kenbaar maken aan de bestuurders van de hogeschool en Wageningen UR. De studentenraad van Wageningen Universiteit, die ook aanwezig was, gaat de problemen onder de aandacht brengen van de raad van bestuur.
In een eerste reactie zegt opleidingsdirecteur Geartsje Oosterhof dat ze een deel van de klachten kent. ‘De roostering is een probleem dat nu opgelost wordt, daar krijgen de studenten binnenkort een brief over.’ De andere problemen zijn volgens haar incidenten. Dat de studenten het idee hebben dat ze nergens terecht kunnen, verbaast haar. ‘De loopbaanbegeleider is voor hen het aanspreekpunt. En via de opco’s worden klachten van studenten meegenomen. De studenten merken daar soms zelf niets meer van omdat zij alweer een fase verder zijn in de opleiding.’